اهداف علوم انسانی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش سعادت در ارکان علوم انسانی از دیدگاه آيت‌الله مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ام، شماره هشتم، پياپي 287، آبان 1400، ص 17ـ25

نوع مقاله: ترويجي

* علی‌اصغر ندرخانی/ کارشناس ارشد فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني(ره)    alinadarkhani@gmail.com
احمد سعیدي/ دانشيار گروه عرفان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني(ره)    ahmadsaeidi67@yahoo.com
دريافت: 1400/3/11                    پذيرش: 1400/6/17

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
287
شماره صفحه: 
17
صفحه پایان مقاله: 
25
محتوای تغذیه