مصطفی خوشخرام رودمَعجنی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسی تطبیقی شجاعت در منابع اسلامی و روان‌شناسی مثبت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره دهم، پياپي 289، دي 1400، ص 67ـ78

نوع مقاله: ترويجي
مصطفی خوشخرام رودمَعجنی/ دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)    M.khoshkharam94@gmail.com 
دريافت: 20/04/1400                    پذيرش: 09/09/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
289
شماره صفحه: 
67
محتوای تغذیه