آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ايمان و ارزش اخلاقي (1)*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و دوم، شماره اول، پياپي 304، فروردين 1402، ص 5ـ8
 

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)
چكيده

شماره صفحه: 
5

پايه‌هاي ارزش اخلاقي *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره دوازدهم، پياپي 303، اسفند 1401، ص 5ـ8

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)
چكيده

شماره صفحه: 
5

رابطة دين و اخلاق (2) *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ و يكم، شماره يازدهم، پياپي 302، بهمن 1401، ص 5ـ8

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)
چكيده

سال انتشار: 
1401
شماره صفحه: 
5

رابطة دين و اخلاق (1)*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره دهم، پياپي 301، دي 1401، ص 5ـ7

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
301
شماره صفحه: 
5

مراتب و انگيزه‌هاي ارزش اخلاقي *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 5ـ8

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

چكيده
در اسلام شرط قبولي اعمال و رسيدن به حد نصاب ارزش، ايمان به خدا و جهان آخرت است. اما اين سخن بدان معنا نيست که در اسلام ساير اعمالي که حسن فعلي دارند، بی‌ارزش‌اند؛ زيرا ممکن است برخي اعمال ارزش‌هايي زير حد نصاب داشته باشند و درعین‌حال انسان را براي ترقي معنوي آماده کنند. در مقابل، اگر رفتاري داراي حسن فعلی باشد، اما ناشي از کفر و عناد باشد، حتماً ارزش منفي دارد و نه‌تنها در عالم آخرت که محل ظهور ارزش‌ها، پاداش‌ها و فضيلت‌هاست، هيچ نتيجة‌ مثبتي براي فاعل آن نخواهد داشت، بلکه مستحق عذاب نيز خواهد شد. براي مثال، اگر فرد مؤمنی گناهان کوچکي مرتکب شده باشد، هرچند ايمانش محفوظ است، اما به همان اندازه از کمال نهايي دور خواهد شد؛ زيرا اين گناهان کم‌کم او را از فضاي معنوي و الهي دور کرده، به وادي ديگري سوق مي‌دهد.

كليدواژه‌ها: اخلاق، ارزش اخلاقي، انگيزه، تقويت ايمان

 

 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
5

ضامن اجراي ارزش‌هاي اخلاقي *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره هشتم، پياپي 299، آبان 1401، ص 5ـ7

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
299
شماره صفحه: 
5

قلمرو و منشأ ارزش‌هاي اخلاقي *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره هفتم، پياپي 298، مهر 1401، ص 5ـ8

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
298
شماره صفحه: 
5

قرب به خدا و ارزش اخلاقي آن *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره ششم، پياپي 297، شهريور 1401، ص 5ـ8

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

چكيده
در بحث از «ارزش اخلاقي»، افزون بر حسن فعلي، بايد به حسن فاعلي نيز توجه كرد. ازآنجاكه دربارة برخي مفاهيم مربوط به اين مسئله ابهاماتي وجود دارد، لازم است به توضيح آنها پرداخته شود. يکي از آنها، مفهوم «قربة الي الله» است که كاربرد بسياري دارد. و معمولاً جنبة سلبي آن در نظر است؛ مراد از اين اصطلاح اين است كه در برابر کاري که انجام مي‌شود، توقع پاداش از مردم نيست، بلکه کار فقط براي رضاي خدا و نزديک شدن به او انجام مي‌شود. به همين دليل، قرب به خدا جسماني نيست؛ زيرا ممكن است انسان از نظر مكاني در پست‌ترين مكان‌ها باشد، اما مقرب درگاه خدا باشد و به عكس، ممكن است در نزديكي خانه خدا باشد، اما از خدا بسيار دور. تقرب به خدا به اين معناست كه هرچه انسان به خدا نزديك‌تر باشد، مقرب‌تر است. اگر محبت خدا در دل انسان جاي گرفت، محبوب خدا مي‌شود. اين مفهوم تشكيكي است؛ يعني هر اندازه معرفت انسان به خدا بيشتر باشد، مقرب‌تر است.

كليدواژه‌ها: ارزش اخلاقي، قرب به خدا، مراتب قرب، محبت خدا.

 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
297
شماره صفحه: 
5

کاربردهاي عقل، نفس، قلب و صدر در مباحث اخلاقي *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره پنجم، پياپي 296، مرداد 1401، ص 5ـ9

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
296
شماره صفحه: 
5

معاني و كاربردهاي اخلاق اسلامي*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره چهارم، پياپي 295، تير 1401، ص 5ـ9

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

چكيده

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
295
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه