برهان فرجه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

شبهه ابن‌کمّونه؛ پیشینه و برهان فرجه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره ششم، پياپي 297، شهريور 1401، ص 37ـ45

نوع مقاله: ترويجي
* محمدحسین صفایی/ دکتری فلسفه دانشگاه شهید بهشتی mhs13680@yahoo.com
شکوفه منشی/ کارشناس ارشد فلسفه و کلام دانشگاه شهید بهشتی    shekoofeh_maneshi@yahoo.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
297
شماره صفحه: 
37
محتوای تغذیه