عباس حاجيها

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مبادى تحليلى و استنباطى مسئله شرّ از ديدگاه قاضى عبدالجبار معتزلى اسدآبادى

معرفت سال بيستم ـ شماره 166 ـ مهر 1390، 81ـ94

عباس حاجيها*

چكيده

مقاله حاضر با تمسك به روش تحليلى و اسنادى نشان مى‏دهد قاضى عبدالجبار به ويژگى‏هايى در شهود اخلاقى قائل است كه مبناى دريافت اصول اخلاقى هستند. وى از اين منظر معناى شر را شناسايى كرده و براى آن تعريف حقوقى ارائه نموده است. از اين‏رو، هدف مقاله ارائه مبانى و اصول «شر»، از ديدگاه قاضى عبدالجبار است.

در اين زمينه، بيهودگى و دروغ‏گويى به عنوان مبانى ظهور شر معرفى شده، جايگاه خداوند و نسبت او با شر نيز مورد تحليل قرار مى‏گيرد. عبدالجبار در راستاى نظر به اصل موضوع نيز سه دسته دليل فلسفى، كلامى و وحيانى ارائه كرده تا نشان دهد خداوند نيز قادر به انجام شر مى‏باشد.

كليدواژه‏ها: شر، آرزو، انگيزه، بيهودگى، دروغ‏گويى، خداوند.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
166
شماره صفحه: 
81
محتوای تغذیه