برهان إنّی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

راهبرد برهانی ائمة اطهار(ره) در پاسخ‌گویی به شبهات کلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره هشتم، پياپي 299، آبان 1401، ص 55ـ64

نوع مقاله: ترويجي

محمدعلی محمدی/ استادیار گروه تفسیر موضوعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی m.mohammadi@isca.ac.ir
دريافت: 09/05/1401                    پذيرش: 17/08/1401
چکيده

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
299
شماره صفحه: 
55
محتوای تغذیه