عبدالرضا ضرابي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش و عملكرد مسجد در تربيت

نقش و عملكرد مسجد در تربيت

عبدالرضا ضرّابى

 

مقدمه

سال انتشار: 
9
شماره مجله: 
33
شماره صفحه: 
61

نظام تعليم و تربيت اتريش 1

نظام تعليم و تربيت اتريش 1

ترجمه: عبدالرضا ضرّابي 2

چكيده

نظام رسمي تعليم و تربيت شامل: الف. آموزش ابتدايي، متوسطه، عالي؛ ب. آموزش پيش‏دبستاني؛ ج. تعليم و تربيت استثنايي؛ د. تعليم و تربيت حرفه‏اي، فني و شغلي. ه. تعليم و تربيت بزرگ‏سالان است. در كنار تعليم و تربيت رسمي، دوره‏هاي غيررسمي و كيفي نيز وجود دارند كه هدفشان آماده‏سازي كساني است كه براي ورود به دانشگاه به آزمون ورودي نياز ندارند. به راستي نظام‏هاي آموزشي موجود در كشورهاي گوناگون، از همين روش‏ها در نظام آموزشي خود بهره مي‏گيرند؟ بدين منظور اين مقاله به توصيف نظام آموزشي كشور اتريش مي‏پردازد.

     هدف از اين مقال، آشنايي با نظام تعليم و تربيت كشور اتريش است تا ضمن شناخت نظام آموزش اين كشور، به شناسايي نقاط قوت آن پرداخته، دست‏اندركاران و برنامه‏ريزان نظام آموزشي بتوانند از تجارب اين كشور در نظام آموزشي خود بهره ببرند. طبعا روش پژوهش اسنادي و توصيفي خواهد بود.

كليدواژه ‏ها: نظام رسمي تعليم و تربيت، آموزش و پرورش، آموزش ابتدايي، متوسطه، عالي، آموزش پيش‏ دبستاني، استثنايي.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
130
شماره صفحه: 
141

آزادى و تربيت دينى (با تأكيد بر تربيت دينى كودكان و نوجوانان)

آزادى و تربيت دينى
(با تأكيد بر تربيت دينى كودكان و نوجوانان)

عبدالرضا ضرّابى
(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد علوم تربيتى)

چكيده

در اين مقال درصدد بيان و تحليل رابطه آزادى و تعليم و تربيت دينى هستيم. در بخش اول، مفاهيم آزادى، تربيت و تربيت دينى را به طور جداگانه از ديدگاه برخى متفكران تعليم و تربيت و فلاسفه مورد بررسى قرار داده و سپس ديدگاه اسلام را در اين باب يادآور شده ايم. در اين بخش، تعريف آزادى از ديدگاه منتسكيو، افلاطون، اريك فروم، كانت، اسپينوزا و روسو ذكر شده، سپس آزادى در اعتقاد اسلامى بيان شده است. در خصوص مفاهيم تربيت و تربيت دينى نيز به همين سان عمل شده است.

در بخش دوم، رابطه آزادى و تربيت دينى ابتدا از نقطه نظر انديشمندان تعليم و تربيت و سپس در ديدگاه اسلام، و با استفاده از آيات و روايات، بررسى و تحليل شده است.

در بخش سوم نيز از دو عنصر مهم ايمان و عشق در جهت تربيت دينى نام برده شده است; زيرا ايمان به خداوند موجب درك عالم هستى و ضامن اجراى هدايت هاى تكوينى و فطريات اخلاقى بوده و عشق اكسير تربيت دينى است و مادامى كه متربّى عشق به دين پيدا نكند تشويق به دين و تبليغ تعاليم دينى مؤثر واقع نخواهد شد. و در پايان، جمع بندى و نتيجه گيرى صورت گرفته است. عمده اختلاف نظر متفكران در شيوه هاى تربيت دينى است و اينكه تعليمات و برنامه هاى دينى بايد از چه زمانى آغاز گردد و ميزان آزادى كودك در اين زمينه به چه ميزان است.

كليدواژه ها: آزادى، اختيار، تربيت، تعليم و تربيت، حدود آزادى، تربيت دينى، ايمان و تربيت دينى، عشق و تربيت دينى، تربيت دينى كودك.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
117
شماره صفحه: 
63
محتوای تغذیه