عبدالعلي محمدي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

در عصر جهاني شدن

تحوّل دولت

در عصر جهاني شدن

عبدالعلي محمّدي

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
90
شماره صفحه: 
56

جهانى شدن و انتظار و موعود

جهانى شدن و انتظار و موعود

عبدالعلى محمّدى

مقدّمه

پايان جنگ سرد و انهدام نظام دو قطبى نقطه آغازى بود كه جهان را وارد مرحله تازه اى كرد. از نگاه بعضى، جهان در مرحله انتقال است; از منظر جمعى، دوران پس از جنگ سرد; و به تعبير ديگران، مرحله جهانى شدن آغاز شده است.

به هر حال، جهانى تازه در دست ساخت است كه پيدايش بازار و تجارت آزاد، تسلّط ارتباطات و گسترش بيش از حدّ اطلاعات، در هم تنيده شدن جهان در يك شبكه ارتباطى و كاهش يافتن اهميت مرزهاى جغرافيايى از شاخصه هاى اصلى آن به شمار مى رود. از اين رو، اعراض يا تماشاگرى دو گزينه خنثا و ناكارامد است; چنان كه تسليم شدن و با جبين گشاده به پيشواز آن رفتن هم نشانه ذوق زدگى و مرعوبيت است. اما بازيگرى فعّال و نقّادانه همراه با حفظ و گسترش ارزش هاى مطلق و نسبى با اتكا به تمدّن اصيل اسلامى و با استمداد از آموزه هاى دينى، تنها راه باقى ماندن در صحنه و ايفاى نقش است.

مقاله حاضر تلاشى است اندك در همين زمينه كه پس از طرح فرايند جهانى شدن به رويكردها و چالش هاى آن پرداخته و آن گاه با ارائه راهبرد حضور و مبارزه در مرحله انتظار مى كوشد تا راه رسيدن به دولت جهانى موعود را، كه با ظهور خورشيد عدالت شكل مى گيرد، ترسيم نمايد و در پايان، به ويژگى هاى انحصارى «نظم نوين» و «جهانى شدن» عصر ظهور مى پردازد.

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
84
شماره صفحه: 
110

بر مبناي قاعده اتلاف

مسئوليت مدني دولت

بر مبناي قاعده اتلاف

عبدالعلي محمّدي

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
106
شماره صفحه: 
37
محتوای تغذیه