علي اقليدي نژاد

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

گذرى بر مفهوم‌شناسى مديريتو برنامه‌ريزى در تبليغ دينى

گذرى بر مفهوم‌شناسى مديريت
و برنامه‌ريزى در تبليغ دينى

على اقليدى‌نژاد

مقدمه

با گذرى بر كتاب‌شناسى و مقالات نوشته‌شده در حوزه تبليغ دينى، به راحتى مى‌توان دريافت يكى از مسائلى كه همواره مورد غفلت قرار گرفته، مراحل كلان در تبليغ دينى است كه نقش عمده و غيرقابل انكارى در ساز و كار تبليغ دارد.

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
62
شماره صفحه: 
89

آخرين نبرد در آخرالزمان

 

 

 

 

 

 

 

آخرين نبرد در آخرالزمان

على اقليدى نژاد

پيش درامد

شوق آتشين باز آمدن يا آمدن منجى موعود، قرن ها است بشر وامانده از عدالت، معنويت و آزادى را بى قرار ساخته است. هرچند افق نگاه مردمان، گونه هاى مختلفى به انتظار بخشيده است1، اما اين واژه در معناى عام خود يكى از مشتركات بشر وانسان معاصر به حساب مى آيد. در اين ميان، اديان ابراهيمى به اين مسأله اهميتى ويژه مى دهند; چرا كه ظهور موعود در هر يك از اين اديان به مفهوم تشكيل حكومت و سرورى بر ديگران است. باتوجه به شرايط كنونى، آنچه دغدغه اين نوشتار را فراهم ساخته است، نگاهى كوتاه به بازخوانى انديشه موعود در جهان مسيحيت است. اين مسأله از آن جا مهم و در خور اعتنا است كه هم اينك بخشى از جهان مسيحيت با تكيه بر وعده هاى توراتى انجيلى و فن آورى موجود در دنياى غرب به گونه اى خاص به تأويل و تفسير آخرالزمان و انديشه انتظار مى پردازد و با ارائه نگاهى جنگ طلبانه، تمامى اهرم هاى خود را براى تحميل نظريه خويش به كار مى برد. از اين رو، با گذرى كوتاه بر انديشه بازگشت مسيح، تلاش خواهيم نمود تا از زاويه اى ديگر به اين ماجرا بنگريم.

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
59
شماره صفحه: 
73

رسالت هاى بايسته در مديريت تبليغ دينى

رسالت هاى بايسته در مديريت تبليغ دينى

على اقليدى نژاد

 

اشاره

به راستى، رسالت مديران تبليغ چيست؟ به عبارت ديگر، وظايف مهم و اساسى آن ها در روند مديريت در چه اهداف و فعاليت هايى خلاصه مى شود؟

آنچه از پى مى آيد، تلاشى است در جهت شناساندن وظايف و رسالت مديران تبليغ دينى; اگر چه گامى كوچك در اين عرصه پر ارزش و ژرف است، ولى اميد است دريچه اى به سوى پژوهش هاى كارامد و نوين باز نمايد.

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
54
شماره صفحه: 
95

آسيب شناسى در مديريت كلان تبليغ دينى

آسيب شناسى در مديريت كلان تبليغ دينى

على اقليدى نژاد

 

مقدمه

نظام هاى گوناگون در زمينه هاى متفاوت همواره مورد هجوم آفت ها و آسيب ها قرار مى گيرند. در جهان واقعيت ها، هر پديده اى مى تواند آفت هاى ويژه خود را داشته باشد و همين آفت هاست كه نظام هاى ناكارامد را فرسوده كرده، در پايان متلاشى مى نمايد. نظام مديريت تبليغ دينى، كه در گستره فرهنگ و دين، رسالت پاس دارى و پويش فرهنگ و دين را بر عهده دارد، از اين خطر مصون نيست. سهل انگارى و تسامح و تساهل ـ هر چند در ادعا ـ در مقابل آفت ها مى تواند طومار سازمان تبليغ دين را در مدتى كوتاه يا زمانى دراز در هم پيچد و از آن پوسته اى تهى از مغز بسازد. اين مهم زمانى جدّى تر به نظر مى رسد كه اين نظام تبليغى دشمنانى كارآزموده، با پشتكار و با انگيزه براندازى در پيش رو داشته باشد. بر اين مبنا، از توجه به آفت ها و شناسايى آن ها و سپس درمان و در صورت آرمانى، پيش گيرى از آن ها گريز و گزيرى نيست. از ميان اين آسيب هاى خرد و كلان، برخى پايه هاى بنيادين را هدف قرار مى دهند و برخى ديگر در دراز مدت يا زمانى كوتاه مى توانند پيكره مديريت را دچار تلاشى و انهدام نمايند. در ذيل، اين آسيب ها بررسى مى شوند:

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
112
محتوای تغذیه