اعظم رحمت ابادي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

فرهنگ سازى اقامه نماز در سيره پيامبر اكرم (ص)

 سال بيست و سوم ـ شماره 196 ـ فروردين 1393، 23ـ37

اعظم رحمت آبادي *

چكيده
بررسى شيوه ها و روش هايى كه پيامبر اكرم (ص) براى گسترش و ترويج اقامه نماز در جامعه از خود بروز دادند، يكى از بهترين الگوهايى است كه والدين، مربيان و مسئولان اجرايى در جامعه امروزى در ترويج آموزه هاى دينى و ازجمله نماز مى توانند از آن بهره گيرند. ازاين رو، اين نوشتار كه به روش توصيفى ـ تحليلى صورت گرفته با هدف شناخت روش هاى پيامبر براى فرهنگ سازى نماز ابعاد مختلف فعاليت هاى پيامبر اكرم را مورد بررسى قرار داده است.
     بعثت پيامبر (ص) در محيطى صورت گرفت كه جاهليت، خرافات، تعصبات بى جا، شرك و بت پرستى در آن بيداد مى كرد و مظاهر پرستش خدا به ورطه انحراف افتاده بود. در چنين، فضايى نبى مكرم اسلام (ص) با ارائه تصويرى صحيح از مسير تكامل انسان و عبوديت او در برابر خدا، با فرهنگ سازى اقامه نماز، زمينه هاى اتصال و ارتباط روحى بين بشر دانى با پروردگار عالى را فراهم ساخت. رسول اكرم (ص) براى فرهنگ سازى نماز در دو ساحت اصلى تلاش نمود: 1. فرهنگ سازى بر روى تك تك افراد جامعه از طريق تأثيرگذارى بر روح و فكر آنان با ارائه الگوها، آموزش صحيح، بالا بردن سطح علم و فهم، آسان گيرى و آموزش تدريجى و...؛ 2. استفاده از ظرفيت هاى اجتماعى و سياسى از طريق نظارت بر نحوه اقامه نماز، رفتار امامان جماعت اصل اولويت

گذارى به نماز حتى در ارتباطات سياسى و... . آن حضرت از اين طريق توانست زمينه را براى درونى شدن فرهنگ اقامه نماز در بين مسلمانان فراهم سازد.

كليدواژه ها: پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، حضرت محمد صلى الله عليه و آله، نماز، فرهنگ سازى نماز.


 * دكترى تاريخ و تمدن و ملل اسلامى و استاديار مؤسسه علمى ـ تحقيقى مكتب نرجس (ع). sabetazam157@yahoo.com

دريافت: 11/8/92               پذيرش: 21/12/92


 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
196
شماره صفحه: 
23

تحديد نسل شيعه؛ تهديد جامعه ايران (علل كاهش جمعيت و پيامدهاى آن)

سال بيست و دوم ـ شماره 189 ـ شهريور 1392، 45ـ58

زهرا سوختانلو1

اعظم رحمت آبادى2

چكيده

اين تحقيق، به موضوع علل كاهش جمعيت و پيامدهاى آن مى پردازد. هدف از اين پژوهش، شناخت سياست هاى كنترل جمعيت، به عنوان يك معضل اجتماعى و سياسى و پيش گيرى از آن براى حفظ بقاى نسل مى باشد. اهداف سياسى نهفته در اين جريان، با ابزارهاى فرهنگى همچون تبليغات، ترويج مدرنيته، و تبعيت از سياست هاى بهداشتى يونسكو در كشورهاى اسلامى رشد يافت و زمينه هاى اجتماعى، مثل گسترش بزهكارى، رواج ديدگاه هاى فمينيستى و طلاق، آن را حمايت كرد. كنترل جمعيت در ايران پيامدهاى ناگوارى را به ارمغان آورده كه ازجمله تأثيرات آن در درازمدت مى توان به تضعيف نيروى دفاعى كشور، كاهش نيروهاى جوانان و نخبه، بر هم خوردن تعادل جمعيتى و تهديد مذهب شيعه اشاره كرد.

كليدواژه ها: شيعه، امنيت ملى، سياست كنترل جمعيت، پيامدهاى كنترل جمعيت.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
189
شماره صفحه: 
45

نيازهاى تبليغى نسل جوان در عصر ارتباطات با الگوپذيرى از سيره نبى مكرّم(صلى الله عليه وآله)

نيازهاى تبليغى نسل جوان در عصر ارتباطات
با الگوپذيرى از سيره نبى مكرّم(صلى الله عليه وآله)

اعظم رحمت آبادى
(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد تاريخ و تمدّن ملل اسلامى)

چكيده

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
117
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه