محمدرضا انواري

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بازى‏ هاى رايانه‏اى؛ رسانه‏اى خاموش در جنگ نرم مصاديق، راه‏كارها

سال بيست و سوم ـ شماره 198 (ويژه جامعه‏ شناسى)

محمدرضا انوارى :   كارشناس ارشد تبليغ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم عليه‏السلام. m_reza.anvari1358@yahoo.com
چكيده
امروزه بازى‏هاى رايانه‏اى تنها يك سرگرمى نيست. تأثيرات اين رسانه نوين در ابعاد فرهنگى و سياسى حايز اهميت است. با استفاده از نظريه توليد فراواقعيت بودريار در خصوص تصويرسازى رسانه‏ ها از عالم واقع، مى ‏توان كاركرد بازى‏ هاى رايانه‏اى را در شكل‏دهى به اذهان مردم بخصوص نوجوانان و جوانان به ‏عنوان مخاطبان اصلى بازى ‏هاى رايانه‏اى تبيين كرد. اين مقاله با روش اسنادى، با بيان چند مصداق، پيام‏هاى القايى اين بازى‏ها در جنگ نرم دشمن را بررسى مى ‏كند و راه‏كارهايى براى استفاده بهتر از اين رسانه نوين ارائه مى ‏دهد. بازى‏ هاى رايانه‏اى در بعد سياسى به ابزارى براى سلطه استعمارگران تبديل شده است. معرفى كردن مسلمانان به‏ عنوان تروريست و استفاده از نمادهاى مذهبى به‏عنوان نمادهاى تروريست‏ها، بخشى از محتواى اين نوع بازى‏هاست. بايد هم به صورت ايجابى و هم به صورت سلبى با اين مسئله روبه ‏رو شد. هم دولت بايد بستر لازم را براى توليد بازى ‏هاى دينى فراهم كند و هم حوزه بايد به‏ عنوان بازوى فكرى از ظرفيت‏هاى اين رسانه نوين استفاده نمايد.

كليدواژه ‏ها: بازى‏ هاى رايانه‏ اى، رسانه، اسلام، جنگ نرم، آمريكا.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
198
شماره صفحه: 
111

پائولو كوئليو و علل گسترش آثار او در ايران

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 177 ـ شهريور 1391، 119ـ138

محمدرضا انوارى*

چكيده

پائولو كوئليو رمان نويس برزيلى است كه افكارش به عنوان يكى از عرفان هاى نوظهور مطرح گرديده. آثار او از پرخواننده ترين كتاب هاى دو دهه اخير در سطح جهان بوده است. كتاب معروف او كيمياگر در سال 1376 پرفروش ترين كتاب در ايران گرديد. او در سال 1379 به دعوت مركز بين المللى گفت وگوى تمدن ها به ايران سفر كرد. اين مقاله در پى آن است كه با روش اسنادى و توصيفى ـ تحليلى علت گسترش آثار وى را در ايران بررسى نمايد. همچنين مبانى فكرى، نحوه ورود آثار او به ايران، كارگزاران او، شيوه هاى تبليغى او براى جذب مخاطب و سرعت نشر آثار او در ايران را واكاوى كند.
     برخى از نتايج به دست آمده عبارت است از اينكه در ايران، آثار كوئليو اولين بار در سال 1374 ترجمه شد و پس از آن قريب 28 ناشر آثار او را وارد بازار كتاب كردند. سفر ده روزه كوئليو به ايران، در فروش آثارش تأثير بسزايى داشت. ارتباط گسترده او با خوانندگان از طريق فضاى مجازى و قرار دادن رايگان كتاب هايش در اينترنت نيز از ابزارهاى تبليغى ديگر اوست. سرعت نشر آثار او در ايران بسيار بالا ارزيابى مى شود.

 

كليدواژه ها: پائولو كوئليو، عرفان، جنبش، حجازى، كيمياگر.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
177
شماره صفحه: 
119

نقد و بررسى نظريه كنش متقابل نمادين

معرفت سال بيستم ـ شماره 167 ـ آبان 1390، 153ـ171

محمدرضا انوارى*

چكيده

اين مقاله به روش اسنادى، ضمن تبيين آراء و نظريات دو تن از جامعه‏شناسان مؤثر در نظريه كنش متقابل نمادين (جورج هربرت ميد و هربرت بلومر)، ارتباط نظريه با حوزه ارتباطات را مشخص نمايد. همچنين با توجه به اصول حاكم بر نظريه، سعى مى‏كند با استخراج مبانى هستى‏شناختى، انسان‏شناختى و معرفت‏شناختى نظريه، به نقد و بررسى آن بپردازد. اجمالاً مى‏توان گفت: نظريه كنش متقابل نمادين، نظريه‏اى است خرد كه هيچ تفسير كلانى براى جامعه ارائه نمى‏دهد؛ زيرا جامعه، دولت و نهادهاى اجتماعى در اين نظريه، مفاهيم انتزاعى و ذهنى هستند. در مقابل، تأكيد اصلى در اين نظريه بر افراد و كنش‏هاى آنها با يكديگر است. مى‏توان جايگاه نظريه كنش متقابل نمادين را در ارتباطات ميان فردى دانست.

كليدواژه‏ها: كنش متقابل نمادين، كنش متقابل، كنش اجتماعى، ميد، نماد.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
167
شماره صفحه: 
173
محتوای تغذیه