محمدمهدي صفورائي پاريزي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش اعتقادات، بينش‏ها و باورهاى دينى

سال بيستم ـ شماره 163 ـ تير 1390، 53ـ65

محمدمهدى صفورائى*

چكيده

پژوهش حاضر با روش تحليلى و توصيفى و با هدف شناسايى و استخراج باورهاى دينى مؤثر در تقويت، استحكام و كارآمدى خانواده از آيات و روايات صورت گرفته است.

در اين پژوهش، به مهم‏ترين بينش‏ها و باورهاى دينى اشاره شده است كه بر روابط و رفتارهاى اعضاى خانواده اثر مى‏گذارد و آن را به خانواده‏اى كارآمد تبديل مى‏كند؛ چنان‏كه نبود چنين بينش‏هايى، سبب ناكارآمدى خانواده و شكل‏گيرى روابط نامناسب خواهد شد.

نتايج پژوهش نشان داد كه بر اساس منابع دينى، ايمان به خدا، اعتقاد به رسالت و امامت و زندگى پس از مرگ، مهم‏ترين باورهاى دينى‏اند كه خانواده را كارآمد مى‏كند. بر اساس نتايج پژوهش بينش‏ها، باورهاى دينى از سه بُعدِ معنادهى به زندگى، اجراى وظايف و تكاليف توسط اعضاى خانواده، و مواجهه با مشكلاتى كه در خانواده پديد مى‏آيد، بر كارآمدى خانواده اثر مى‏گذارد.

كليدواژه‏ها: خانواده، باور دينى، ايمان، اعتقاد، معاد، رسالت و امامت.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
163
شماره صفحه: 
53

نقش حقوق در كارآمدى خانواده از ديدگاه اسلام

سال نوزدهم ـ شماره 154 ـ مهر 1389، 69ـ82

محمّدمهدى صفورايى پاريزى1

 

چكيده

پژوهش حاضر با هدف شناسايى حقوق اعضاى خانواده بر اساس منابع دين اسلام و نقش و تأثير آنها در كارآمدى خانواده انجام شده است. بدين منظور، با استفاده از روش توصيفى ـ تحليلى، آيات و روايات مربوط به خانواده استخراج و ارائه گرديده‏اند.

نتايج پژوهش نشان مى‏دهد كه منابع دينى براى هريك از اعضاى خانواده (زن، شوهر، فرزند، پدر و مادر)، حقوقى را وضع، و در مقابل اين حقوق، وظايفى نيز براى طرف مقابل معين كرده است. بر اساس منابع دينى، رعايت حق و انجام وظيفه در كنار هم است كه تأمين‏كننده كارآمدى خانواده مى‏باشد.

 

كليدواژه‏ها: خانواده، حقوق، كارآمدى، فرزند، زن، شوهر، والدين، اسلام.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
154
شماره صفحه: 
69

آموزه‏هاي ديني و نقش آن‏ها در پيش‏گيري از آسيب‏هاي رواني

آموزه‏هاي ديني و نقش آن‏ها در پيش‏گيري از آسيب‏هاي رواني

محمّدمهدي صفورايي پاريزي ـ سليمان قاسمي

اشاره

اگرچه همه آموزه‏ها و تعاليم حيات‏بخش اسلام براي سلامت و سعادت دنيا و آخرت انسان تشريع شده‏اند، اما به طور خاص، در دستورات ديني در بحث پيش‏گيري از ابتلا به آسيب‏هاي روحي و رواني، آموزه‏هايي وجود دارند كه اين مقاله، به صورت مختصر، به آن‏ها مي‏پردازد؛ آموزه‏هايي چون: صبر، كار و تلاش، ورزش و تفريحات سالم، تقوا، توبه، اميدواري و در پايان، اعتقاد به معاد و جاودانگي انسان و ياد مرگ، و نقش هر يك از اين آموزه‏ها در پيش‏گيري از آسيب‏هاي واقعي روح و روان آدمي بررسي خواهد كرد.

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
87
شماره صفحه: 
16

ايمان به خدا و نقش آن در كاهش اضطراب

ايمان به خدا و نقش آن در كاهش اضطراب

محمدمهدى صفورايى پاريزى

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
75
شماره صفحه: 
9
محتوای تغذیه