محمود مطهري نيا

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى ضرورت‏هاى مطالعه تاريخ از ديدگاه امام خمينى قدس ‏سره

معرفت سال بيستم ـ شماره 170 ـ بهمن 1390، 13ـ29

بررسى ضرورت‏هاى مطالعه تاريخ از ديدگاه امام خمينى قدس‏‌سره

محمود مطهرى‏نيا*

مجيد مطهرى‏نيا**

چكيده

رشد و تعالى كشور براى همگان از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است. توجه به ديدگاه‏هاى رهبران استراتژيست در هر جامعه‏اى موجبات هم‏افزايى و جهت‏دهى واحد تلاش‏ها، براى رسيدن به اهداف موردنظر اين رهبران استراتژيست و دست‏يابى به تمدن مطلوب در نظر ايشان را فراهم مى‏آورد.

به نظر مى‏رسد بررسى تاريخ به عنوان يكى از پرگستره‏ترين علوم مى‏تواند به رشد و تعالى هر تمدنى از جمله تمدن نوپاى برخاسته از انقلاب اسلامى بينجامد. از اين‏رو، ضرورى است كه به مطالعه ديدگاه‏ها و كاركردهاى آن از منظر امام خمينى به عنوان رهبر و طراح انقلاب اسلامى پرداخته شود. روش استفاده شده در اين بررسى، كتابخانه‏اى و بر اساس مطالعه و تحقيق در صحيفه امام و همچنين كتاب‏هاى تأليف ايشان مى‏باشد. اين ضرورت‏ها و كاركردها را از ديدگاه ايشان مى‏توان در دو دسته كلى «اخلاقى و فردى» و «سياسى و اجتماعى» تنظيم و سامان‏دهى نمود.

كليدواژه‏ها: تاريخ، امام خمينى، ديدگاه‏ها، ضرورت‏ها، كاركردها، رشد و تعالى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
170
شماره صفحه: 
13

صعصعةبن صوحان خطيب شحشح اميرمؤمنان علي(عليه السلام)

صعصعةبن صوحان خطيب شحشح اميرمؤمنان علي(عليه السلام)

محمود مطهّري نيا(1)

چكيده

صعصعةبن صوحان از بني عبد قيس و يكي از نزديكترين ياران حضرت علي(عليه السلام) بود. اين قرابت تا آنجا بود كه آن حضرت در موقوفات خود صعصعه را شاهد ميگرفتند. رجاليون شيعه او را از ابدال دانستهاند. صعصعه همانند برادرانش زيد و سيحان توانايي فوقالعادهاي در امر خطابه داشت، به حدي كه مورد ستايش امير بيان حضرت علي(عليه السلام)قرار گرفت و او را خطيب شحشح و توانا خواندند. او از اين توانايي در بدو حكومت ايشان نهايت بهرهبرداري را به نفع آن حضرت نمود. حضرت علي(عليه السلام) كه به صعصعه اعتماد ويژهاي داشت، در چند نوبت او را به نمايندگي از خويش به رويارويي و مذاكره با معاويه كشاند. اين كشاكشها با معاويه پس از شهادت آن حضرت ادامه يافت و صعصعه از جمله شيعياني بود كه معاويه از آنان به شدت تنفّر داشت. او در حدود سال 56 هجري به علتي ناگفته وفات يافت.

كليدواژهها: صعصعةبن صوحان، عليبن ابيطالب(عليه السلام)، معاويه، كوفه.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
129
شماره صفحه: 
63
محتوای تغذیه