مرتضي صانعي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ماهيت حکومت ديني با نگاهي به قرآن و عهدين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ و يكم، شماره هفتم، پياپي 298، مهر 1401، ص 69ـ80
 

نوع مقاله: ترويجي
ماهيت حکومت ديني با نگاهي به قرآن و عهدين
* مرتضي صانعي/ استاديار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    sanei@iki.ac.ir

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
298
شماره صفحه: 
69

معرفى فرقه ذهبيه و نقد و بررسى برخى باورهاى آن

سال بيست و دوم ـ شماره 193 ـ دى 1392، 47ـ61

سيدمحمد حاجتى شوركى1

مرتضى صانعى2

چكيده

يكى از فرقه هاى فعّال صوفيه در ايران، فرقه «ذهبيه» است. از مشايخ اين فرقه مى توان به جنيد بغدادى، سرى سقطى، احمد غزالى و نجم الدين كبرى اشاره كرد. گرچه اقوالى درباره مؤسس آن بيان شده، اما به نظر مى رسد مؤسس آن سيدعبداللّه برزش آبادى باشد. پيروان اين فرقه، خود را منتسب به ائمه اطهار عليهم السلام دانسته و معتقدند: سند ولايت جزئيه قمريه اين سلسله توسط معروف كرخى به امام رضا عليه السلام مى رسد، درحالى كه در شريعت اسلامى نامى از ولايت قمريه برده نشده است. علاوه بر اينكه ارتباط معروف كرخى با امام رضا عليه السلام و اسلام آوردن وى به دست آن حضرت، از نظر تاريخى و برخى جهات ديگر مورد تأمل است. ازجمله آسيب هاى مهم اين فرقه، سلسله مشايخ و اقطاب ذهبيه است كه گرفتار چند بريدگى و كودتاى درون فرقه اى مى باشند.

اين مقاله با روش توصيفى و با هدف معرفى اين فرقه، با بررسى و نگاه انتقادى به فرقه ذهبيه تدوين يافته است و تلاش شده ديدگاه صاحب نظران و منتقدان مورد توجه قرار گيرد.

كليدواژه ها: تصوف، فرقه ذهبيه، قطب، معروف كرخى، ولايت قمريه، ولايت شمسيه.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
193
شماره صفحه: 
47

تئودور هرتصل و صهيونيسم سياسى

معرفت سال بيستم ـ شماره 169 ـ دى 1390، 127ـ137

مرتضى صانعى*

چكيده

صهيونيسم سياسى يكى از جنبش‏هاى افراطى يهودى است كه طى يك فرايند تاريخى در ميان جامعه يهودى شكل گرفت. نويسنده مؤسس اين جريان را تئودور هرتصل اتريشى مى‏داند. اين گرايش برآمده از مشكلاتى است كه يهوديان در ساليان متمادى براى خود ايجاد نموده‏اند. هدف مقاله تبيين اين گرايش، ضمن معرفى شخصيت مؤسس آن و ايده‏هاى صهيونيستى وى است. اين نوشته با روش تحليلى ـ توصيفى ابعاد انديشه هرتصل را بررسى و به اين نتيجه رسيده است كه مجموعه عوامل گوناگون، اعم از ناديده‏انگارى آموزه‏هاى يهودى، حمايت برخى از انديشمندان يهودى و پشتيبانى قدرت‏هاى بزرگ، زمينه را براى فعاليت جنبش صهيونيسم به رهبرى هرتصل فراهم كرد.

كليدواژه‏ها: صهيونيسم سياسى، تئودور هرتصل، طرح اوگاندا.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
169
شماره صفحه: 
127

نقد هانس كونگ بر آموزه معصوميت پاپ

نقد هانس كونگ بر آموزه معصوميت پاپ

مرتضي صانعي1

چكيده

آموزه معصوميت پاپ از جمله آموزه‏هايي است كه واجب است هر فرد كاتوليكي آن را بپذيرد و به آن احترام بگذارد. مخالفت با آن جايز نبوده و كسي كه در اين جهت اقدامي انجام دهد كليسا او را تكفير مي‏كند. پاپ به عنوان مرجعيت تعليمي كليسا، وظيفه تعليمي و شباني مسيحيان را عهده‏دار است و در اين وظيفه از ناحيه خداي پدر و خداي پسر، از طريق روح‏القدس تأييد مي‏شود. پاپ، حافظ و مدافع ايمان مسيحيان است و نبايد اشتباهي از وي صادر گردد. پس وي در اين مقام خطاناپذير است. علي‏رغم اينكه در بين كاتوليك‏ها نهادينه شده كه هيچ‏كس حق ندارد و نمي‏تواند نسبت به آموزه‏هاي خطاناپذير مثل معصوميت پاپ، اعتراض و يا انتقادي داشته باشد، كونگ الهي‏داني است كه به نقد اين آموزه پرداخت. كونگ با رويكرد انتقادي‏اش در جهت زير سؤال بردن اين آموزه، هم مقام پاپي و هم قدرت و اقتدار آن را زير سؤال برد و با از بين بردن زيرساخت‏هاي آن، اصل آموزه را متزلزل ساخت. اين مقاله با رويكرد نظري و از نگاه كونگ، آموزه معصوميت پاپ را مورد نقد و بررسي قرار مي‏دهد.

كليدواژه ها: هانس كونگ، معصوميت پاپ، شوراي واتيكاني اول و دوم، بخشنامه پل ششم، كتاب مقدّس و كليسا.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
133
شماره صفحه: 
107

آموزه معصوميت در كليساى كاتوليك (بررسى پيشينه)

آموزه معصوميت در كليساى كاتوليك
(بررسى پيشينه)

مرتضى صانعى

(دانش آموخته حوزه علميه قم; كارشناس ارشد دين شناسى)

چكيده

تاريخ كليساى كاتوليك گوياى اين مطلب است كه آموزه «معصوميت» يك مسئله حادث است و به پس از دوره حواريان برمى گردد. در هيچ جايى از كتاب مقدّس و مكتوبات ديگر دوره اوليه مسيحيت، اين آموزه به صورت يك اصطلاح بيان نشده است و در هيچ سند مكتوبى نمى توان آن را يافت، بلكه با مطالعه اسناد كليسا مشاهده مى شود كه اين آموزه از جمله تصميمات و اختيارات پاپ در كليسا بوده است و پاپ ها يكى پس از ديگرى در مطرح كردن آن دخالت مى كنند. وقتى موضوع تفوّق و اقتدار پاپ ارائه مى گردد، نمى توان انگيزه اى مهم تر از وارد كردن آموزه «معصوميت پاپ» در الهيّات مسيحيت پيدا كرد، تا آنجا كه پاپ پيوس نهم شوراى واتيكانى اول را تشكيل داد و اين آموزه را قانونى كرد. از اين رو، بايد گفت: آموزه «معصوميت»، كه يكى از مهم ترين مصاديق آن «معصوميت پاپ» است، نقشى حياتى در كليسا دارد و تقويت و تضعيف آن مى تواند در بسيارى از تصميمات كليسا دخيل باشد. بر اين اساس، در اين مقاله كوشيده ايم با مراجعه به اسناد و مدارك اصلى كليسايى، آن را تبيين، و ديدگاه هاى موافق و مخالف با آن را ذكر كنيم.

كليدواژه ها: كليساى كاتوليك، معصوميت، شوراى واتيكانى اول، پاپ، تفوّق، اقتدار پاپ.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
113
شماره صفحه: 
67

هانس كونگ; فريادگر كليساي كاتوليك

هانس كونگ; فريادگر كليساي كاتوليك

مرتضي صانعي

چكيده

هانس كونگ، يكي از شخصيت هاي تأثيرگذار در كليساي كاتوليك، نامش همراه «شوراي واتيكاني دوم» به عنوان مشاور پاپ ژان بيست و سوم معروف است. نگاه انتقادي او به دستگاه كليساي كاتوليك در طول دوره «شوراي واتيكاني دوم» و پس از آن بر هيچ متفكري پوشيده نيست. نگارش اثر مهم وي به نام خطاناپذيري؟ پرسشي بي پاسخ1 به خروج وي از كالج كاتوليكي منجر شد. در اين مقاله، تلاش شده جايگاه اين شخصيت در تحوّلات كليساي كاتوليك نشان داده شود و چون اين شخصيت سال ها در كنار پاپ جديد بوده و با وي اختلافاتي داشته، به اين مسئله نيز به صورت گذرا توجه شده است. ارزيابي و نتيجه گيري حرف آخر اين مقاله است.

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
101
شماره صفحه: 
99
محتوای تغذیه