مرتضي مداحي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

سير تطور جهان‌شناسي اسماعيليه و تاثير آن بر دعوت ديني آنان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

مرتضی مداحی / دکتری شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب    morteza.maddahi@gmail.com
دريافت: 02/12/97                    پذيرش: 17/04/98
چكيده
یكی از فرق شیعه كه هنوز نیز در قالب‌های مختلف حیات دارد، فرقة اسماعیلیه است. این فرقه علاوه بر تمایلات باطن‌گرایی و تأویل‌مداری در ظواهر شریعت، در بحث‌های هستی‌شناسی نیز دیدگاه‌های خاصی دارند. اسماعیلیه که در مباحث فلسفی متأثر از نوافلاطونیان و اخوان‌الصفا بوده‌اند، در فلسفه‌پردازی برای عالم، یكی از پیچیده‌ترین راه‌ها را پیموده‌اند. یكی از مسائلی كه از دیدگاه اسماعیلیه قابل تحقیق است، جهان‌شناسی اسماعیلیه است كه در آن ردپای فلسفه گنوسی، صوفیه، اخوان‌الصفا، فلسفه ابن‌سینا و فارابی قابل مشاهده است. در این مقاله به روش تحليلي ـ توصيفي به نحوة تأثیرپذیری از فلسفه افلاطونی و اخوان‌الصفا و دیگر فلاسفه پرداخته شده و تأثیر آن بر نظام دعوت اسماعیلی و چرایی لزوم تأویل از دیدگاه آنان بررسی شده است. در این مقاله تلاش شده دیدگاه اسماعیلیه در نظام تکوین و تشریع و دعوت از بین آثار بزرگان اسماعیلیه و شارحان احوال آنها جست‌وجو شود.
كليد‌واژه‌ها: جهان‌شناسي، اسماعيليه، نوافلاطوني.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
260
شماره صفحه: 
11

واكاوى مفهوم و ويژگى ‏هاى قدرت

مرتضى مداحى*

چكيده

برخى معتقدند «قدرت» هدف نيست، بلكه ابزارى است براى رسيدن به اقتصاد. برخى ديگر قائل‏اند «قدرت» خود جايگاه دلنشين و هدفى است كه جاه‏طلبى انسان او را به رسيدن به آن سوق مى‏دهد و چه بسا اقتصاد و مانند آن براى دست‏يابى به آن سيطره هزينه شوند. از ديدگاه قرآن كريم منشأ «قدرت» خداى متعال است و ابزارى بيش نيست كه طبق جهان‏بينى فرد، ممكن است در جهت الهى و يا مادى به كار گرفته شود. مرعوب شدن و بالتبع پيوستن به قدرت باطل با عذر خوف از آن به هيچ وجه مقبول نيست.

     اين مقاله به روش تحليل اسنادى و كتابخانه‏اى به واكاوى مفهوم و ويژگى‏هاى قدرت مى‏پردازد.

كليدواژه‏ها: قدرت، هژمونى، نفوذ، اقتدار، منابع قدرت، ويژگى‏هاى قدرت، تصويرسازى از قدرت.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
157
شماره صفحه: 
123
محتوای تغذیه