مرضيه مروتي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

پيشتازان جهان اسلام در توليدات علمى در زمينه قرآن كريم تا سال 2014بر اساس داده هاى پايگاه بين المللى اسكوپوس

سال بيست و پنجم ـ شماره 222 (ويژه علوم قرآنى)

مرضيه مروتى / عضو هيئت علمى گروه علم اطلاعات و دانش شناسى دانشگاه زابل                morovatim@yahoo.com

دريافت: 7/11/94               پذيرش: 25/2/95

چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسى توليدات علمى كشورهاى جهان اسلام در حوزه قرآن كريم انجام گرفته است. روش پژوهش پيمايشى با رويكرد علم سنجى است. جامعه پژوهش را توليدات علمى 57 كشور اسلامى در زمينه قرآن كريم تشكيل مى دهد كه تا سال 2014 منتشر و در پايگاه بين المللى اسكوپوس نمايه شده اند. نتايج پژوهش نشان مى دهد كه از ميان هفت كشور مالزى، ايران، عربستان سعودى، پاكستان، اردن، تركيه و مصر، كشورهاى مالزى و جمهورى اسلامى ايران بيشترين ميزان توليدات علمى را در اين حوزه به خود اختصاص داده و بالاترين ميزان رشد را نيز داشته اند. دانشگاه ملى مالزى و دانشگاه آزاد اسلامى، مراكز علمى پيشتازند. پژوهشگرانى از كشور ايالات متحده بيشترين همكارى را با كشورهاى پيشتاز جهان اسلام در توليدات علمى مرتبط با قرآن كريم داشته اند. رايانه، پزشكى و علوم اجتماعى حيطه هاى موضوعى مورد علاقه پژوهشگران كشورهاى پيشتاز است.

 

كليدواژه ها: كشورهاى جهان اسلام، توليدات علمى، قرآن كريم، علم سنجى.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
222
شماره صفحه: 
113

قيام عاشورا از منظر مقام معظّم رهبرى درس‏ ها و عبرت ‏ها

معرفت سال بيستم ـ شماره 167 ـ آبان 1390، 13ـ26

مرضيه مروتى*

اكبر اجرايى**

چكيده

هدف از پژوهش حاضر، بررسى درس‏ها و عبرت‏هاى قيام عاشورا از منظر مقام معظّم رهبرى مى‏باشد. از ديدگاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامى، امام حسين عليه‏السلام، درس‏ها و عبرت‏هاى بزرگى به همه تاريخ داد. در حقيقت، اسلام را هم در زمان خودش و هم در هر زمان ديگرى بيمه نمود. ياد كربلا، اين درس‏ها و عبرت‏ها را پيش چشم مى‏گذارد؛ هر جا فسادى از آن قبيل باشد، امام حسين عليه‏السلام در آنجا زنده است و با شيوه و عمل خود مى‏گويد كه تكليف چيست و چه بايد كرد؟ قيام جاودانه عاشورا نشان داد كه نظام اسلامى، با ايمان، بصيرت، همت‏هاى بلند، مطرح شدن آرمان‏ها و زنده نگاه‏داشتن شعارها به وجود مى‏آيد، حفظ مى‏شود و پيش مى‏رود. روش پژوهش تحليلى و اسنادى مى‏باشد.

كليدواژه‏ها: قيام عاشورا، امام حسين عليه‏السلام، مقام معظّم رهبرى، اهداف، عبرت‏ها، درس‏ها.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
167
شماره صفحه: 
13

جايگاه عدالت در دولت كرامت‏ محور مهدوى از منظر مقام معظّم رهبرى (رويكردى به دولت زمينه‏ ساز)

معرفت سال بيستم ـ شماره 162 ـ خرداد 1390، 95ـ105

رحمت‏ اللّه مرزوقى*

مرضيه مروتى**

چكيده

هدف اين پژوهش، تبيين شاخص‏هاى دولت عدالت‏محور از منظر مقام معظّم رهبرى است. اين پژوهش با رويكرد نظرى و با روش سندكاوى انجام گرفته است. يافته‏هاى پژوهش حاكى از آن است كه عدالت اقتصادى، عدالت در قانون‏گذارى، عدالت قضايى و حقوقى، عدالت اجرايى و سياسى، و عدالت آموزشى و فرهنگى، از مهم‏ترين شاخص‏هاى عدالت از ديدگاه مقام معظّم رهبرى مى‏باشند. همچنين توزيع برابر ثروت‏ها و فرصت‏ها، برخوردارى همگان از بيت‏المال، وضع قوانين مبتنى بر موازين اسلامى و كرامت انسانى، نظام قضايى عادل، قاطع، منسجم و كارآمد و مبارزه قاطعانه با هرگونه فساد، عدم تبعيض در قانون‏گذارى، اعطاى حقوق سياسى مردم، اصلاح نظام مديريتى و سپردن جايگاه‏هاى مهم و كليدى كشور به انسان‏هاى شايسته، فراهم نمودن زمينه‏هاى مشاركت افراد در امور سياسى، برخوردارى از حق بيان، حق انتقاد، حق انتخاب شدن، انتخاب كردن، فراهم نمودن امكانات آموزشى و فرهنگى عادلانه با توجه به استعدادها و... از جمله راه‏كارهاى مؤر براى اعمال شاخص‏هاى عدالت در راستاى زمينه‏سازى براى تحقق دولت كرامت‏محور مهدوى، از منظر رهبر انقلاب اسلامى مى‏باشد.

كليدواژه‏ها: مهدويت، عدالت، دولت كرامت‏ محور، شاخص‏ها، زمينه‏ سازى، مقام معظّم رهبرى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
162
شماره صفحه: 
95

بررسى وضعيت علوم انسانى در دانشگاه‏هاى ايران از منظر مقام معظم رهبري: چالش ها و راهكارها

بررسى وضعيت علوم انسانى در دانشگاه‏هاى ايران
از منظر مقام معظّم رهبرى
چالش‏ها و راه‏كارها

مرضيه مروتى*

محمدجواد مروتى**

چكيده

على‏رغم اهميت علوم انسانى و نقش بسزاى آن در احياى فرهنگ دينى ـ ملى و توسعه علوم و فناورى، اين علوم در دانشگاه‏هاى ما آن‏گونه كه لازم است مورد توجه قرار نگرفته و از جايگاه شايسته‏اى برخوردار نمى‏باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسى وضعيت علوم انسانى از منظر مقام معظم رهبرى است.

پژوهش به صورت نظرى و با روش سندكاوى انجام گرفته است. يافته‏هاى پژوهش حاكى از آن است كه مبانى مادى و ضد دينى، ماهيت غربى، الگوگيرى بى‏قيد و شرط از نظريه‏ها و توليدات غربى، ناديده انگاشتن جايگاه و منزلت نخبگان، دانش‏آموختگان، مؤسسات و توليدات علوم انسانى، مهم‏ترين چالش‏هايى هستند كه از ديدگاه مقام معظم رهبرى، علوم انسانى در دانشگاه‏هاى ما با آنها روبه‏روست. يافته‏ها همچنين نشان مى‏دهد كه استخراج مبانى اين علوم از دين، بومى‏سازى، نظريه‏پردازى، توليد علم و نوآورى‏هاى علمى و لزوم توجه كافى نسبت به جايگاه نخبگان، دانش‏آموختگان، مؤسسات و توليدات علوم انسانى، مؤثرترين راه‏كارها در مرتفع نمودن نواقص و بهبود وضعيت علوم انسانى از منظر رهبر فرزانه انقلاب مى‏باشد.

كليدواژه‏ها: علوم انسانى، چالش‏ها، بومى‏سازى، نوآورى، نظريه‏پردازى، توليد علم، مقام معظم رهبرى.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
153
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه