منا فريدي خورشيدي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ملائكه اللّه از ديدگاه ملّاصدرا

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 178 ـ مهر 1391، 89ـ108

سيدصدرالدين طاهرى*

منا فريدى خورشيدى**

چكيده

اين نوشتار به روش تحليلى ـ توصيفى به چيستى ملائكه و تبيين آن از ديدگاه ملّاصدرا پرداخته است. اين مقاله درصدد اثبات ملائكه، چيستى ماهيت ملائكه و تعدد آنان، بيان اوصاف و اصناف ملائكه از نگاه فلسفى مى باشد، و محوريت آن آراى ملّاصدرا است. ملائكه موجوداتى نورانى و مجرد هستند كه شأنشان افاضه خير است و انسان را به سوى سعادت فرامى خوانند. از نظر ملّاصدرا ملائكه داراى اصناف گوناگونى هستند و هر دسته از آنان موظف به انجام وظيفه اى مى باشند كه از سوى خداوند به آنان محوّل گشته است. در اين ميان، دسته اى از ملائكه، عهده دار ابلاغ پيام از عالم بالا به عالم مادى هستند. بحث از اين دسته از ملائكه كه واسطه ميان عالم ملكوت و عالم مادى مى باشند، با نظريه صدور و نيز سلسله طولى عقول و نحوه بر آمدن كثرت از وحدت، گره خورده است. اما در نهايت، وصول به نظر مختار ملّاصدرا مبنى بر انطباق يا عدم انطباق عقول با ملائكه اللّه، سخت و يا به بيان بهتر غيرممكن مى نمايد.

 

كليدواژه ها: ملائكه، ماهيت ملائكه، اصناف ملائكه، اوصاف ملائكه، رئوس ملائكه، عقول، نظريه صدور.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
178
شماره صفحه: 
89
محتوای تغذیه