نجيب الله نوري

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مقابله معنوى با تنيدگى ها از ديدگاه اسلام

سال بيست و دوم ـ شماره 192 ـ آذر 1392، 47ـ60

 

نجيب اللّه نورى1

چكيده

در روان شناسى براى مقابله با تنيدگى (استرس) راهبردهايى مطرح شده است. اين راهبردها براى كمك به افراد در برابر تنيدگى هاى نسبتا خفيف مؤثرند، اما در وضعيت هاى بسيار دشوار مقابله هاى معنوى كارسازترند. اين مقابله ها به باورها و فعاليت هاى دينى اشاره دارند كه به افراد كمك مى كنند تا تنيدگى هيجانى را مديريت كنند. ازآنجاكه مقابله هايى كه با رويكرد اسلامى مطرح شده اند از جامعيت لازم برخوردار نبودند. ازاين رو، بررسى اين مسئله با توجه به آموزه هاى دين اسلام درخور توجه است.

هدف پژوهش، ارائه راهبردهاى مقابله با تنش و استرس از ديدگاه اسلام است. در اين پژوهش، از روش تحليل متون دينى استفاده شده است. نتايج راهبردهاى زير را به عنوان مقابله هاى معنوى از ديدگاه اسلام ارائه مى كند: متعالى نگرى، تفسير مجدد خوش بختى، تحليل موقعيت، واگذارى به قدرت برتر، خودآرام بخشى ارادى، پذيرش وضعيت، نگاه امتحانى به مشكلات، تصور زوال پذيرى، تجسم نتيجه نهايى، توجه به ملاقات عزيزان در آخرت، توجه به دادخواهى اخروى، ناديده گرفتن لغزش ها، مقايسه با مشكل بزرگتر، همگانى سازى، اميدوارى، دعا، سبك زندگى مناسب و تحمل افزايى.

كليدواژه ها: مقابله، مقابله معنوى، راهبرد، تنيدگى، ديدگاه اسلام.


1 دانشجوى دكترى روان شناسى عمومى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. noori1351@gmail.com

دريافت: 23/ 9/ 91 پذيرش: 29/ 7/ 92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
192
شماره صفحه: 
47

الگويي نوين از مؤلفه‏هاي خوش‏بيني

الگويي نوين از مؤلفه‏هاي خوش‏بيني

از منظر نهج‏البلاغه

نجيب‏اللّه نوري1

چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسي مؤلفه‏هاي خوش‏بيني در نهج‏البلاغه است. نويسنده با استفاده از روش تحليل متون ديني، درصدد پاسخ به اين سؤال است كه آيا مفهوم خوش‏بيني در منابع اسلامي داراي همان مؤلفه‏هايي است كه در روان‏شناسي مطرح شده است؟ جست‏وجو و تحليل آموزه‏هاي نهج‏البلاغه نشان مي‏دهد كه خوش‏بيني از سه مؤلفه تشكيل شده است: «توجه انتخابي»، شامل توجه مثبت به ويژگي‏هاي خداوند، زيبايي‏هاي جهان، ويژگي‏ها و رفتار مثبت افراد، افكار و گفتار مثبت، امكانات و نعمت‏هاي خداوند، نقاط مثبت خود، و توجه بيشتر به نتايج كارها تا مشكلات آن است. «تفسير منطقي»، به: امتحان دانستن سختي‏ها و مشكلات، موقتي دانستن رويدادهاي مثبت و منفي، نقش خدا، خود و ديگران در وقوع رويدادها اشاره دارد. «انتظار مثبت» نيز نشان مي‏دهد فرد خوش‏بين، به انتظار كمك از خداوند، انتظار وقوع رويدادهاي خوشايند، و انتظار عملكرد درست از سوي ديگران باور دارد.

كليدواژه‏ها: مؤلفه‏هاي خوش‏بيني، تداوم، فراگيري، شخصي‏سازي، توجه انتخابي، تفسير منطقي، انتظار مثبت.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
135
شماره صفحه: 
53
محتوای تغذیه