هادي حسينخاني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

يادگيري به روش «بحث گروهي»

يادگيري به روش «بحث گروهي»

و شيوه كاربرد آن در حوزه‏هاي علميه و آموزش عالي

هادي حسين‏خاني
(دانش‏آموخته حوزه علميه و دانشجوي دكتري روان‏شناسي تربيتي)

چكيده

در بين روش‏هاي يادگيري، برخي معلّم‏محور است كه در آن معلّم محور فعاليت‏هاي آموزشي است و برخي يادگيرنده محور است كه در آن دانش‏آموز محور يادگيري است. با توجّه به تأثير خاص رويكردهاي يادگيرنده محور، امروزه اين روش‏ها توجه محققان و مربّيان را به خود معطوف داشته است. در بين روش‏هاي يادگيرنده محور، روش «بحث گروهي» از اهميت ويژه‏اي برخوردار است. نوشتار حاضر در پي آن است تا ضمن تعريف و نحوه اجراي اين روش، فوايد، شرايط موفقيت، موارد كاربرد و تركيب اعضاي آن را تعيين كرده، به برخي محدوديت‏هاي كاربرد آن نيز اشاره نمايد. در پايان نيز به اختصار برخي از شيوه‏هاي كاربرد اين روش در دروس حوزه‏هاي علميه و دانشگاه‏ها ارائه مي‏شود.

كليدواژه‏ها: روش‏هاي يادگيرنده محور، روش بحث گروهي، روش‏هاي معلّم محور.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
119
شماره صفحه: 
33

روش يادگيرى اكتشافى

روش يادگيرى اكتشافى

هادى حسين خانى
(دانش آموخته حوزه علميه و دانشجوى دكترى روان شناسى تربيتى)

چكيده

امروزه آن دسته از روش هاى آموزش كه يادگيرنده را محور آموزش قرار داده، با استقبال بيشتر نظريه پردازان تعليم و تربيت مواجه شده است. نوشتار حاضر بررسى روش يادگيرى اكتشافى را به عنوان روشى يادگيرنده محور مطمح نظر قرار داده، ضمن اشاره به تعريف اين روش، فوايد و مراحل آن را توضيح داده، برخى از محدوديت هاى آن را متذكر شده است و در پايان پيشنهادهايى را براى كاربرد بهينه آن در كلاس درس ارائه مى كند.

كليدواژه ها: يادگيرى اكتشافى، آموزش مستقيم، روش هاى يادگيرنده محور، روش هاى معلم محور، آموزش اكتشافى، نظريه سازندگى يادگيرى.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
117
شماره صفحه: 
13

آسيب شناسى تربيت اخلاقى (تربيت تحميلى)

آسيب شناسى تربيت اخلاقى
(تربيت تحميلى)

هادى حسينخانى

(دانش آموخته حوزه علميه قم; دانشجوى دكتراى روان شناسى تربيتى)

چكيده

تربيت اخلاقى بخش قابل توجهى از برنامه ها و فعاليت هاى تربيتى ما را در خصوص نسل آينده به خود اختصاص داده است. در عين حال، اين ساحت از تربيت نيز همچون ديگر ساحت ها، از بروز آفت ها و آسيب هايى كه در روند آن اختلال ايجاد مى كند، در امان نيست. نوشتار حاضر در پى آن است كه «تربيت تحميلى» را به عنوان مانع و آفتى در مسير تربيت صحيح اخلاقى مورد بررسى قرار داده، با ارائه تعريفى از آن، برخى از نمودها و جلوه هاى آن را ترسيم نمايد. همچنين با بازشناسى عوامل و ريشه هاى تحقق تربيت تحميلى، آثار و پيامدهاى آن را مورد توجه قرار داده و در پايان نيز راه كارهايى براى مقابله با آن ارائه دهد.

كليدواژه ها: تربيت اخلاقى، آسيب شناسى، تربيت تحميلى، الگوبردارى ناصحيح، خودرأيى، شتاب زدگى.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
112
شماره صفحه: 
17

نگاهي به تحوّلات دوران نوجواني جسمي، جنسي، شناختي و اخلاقي

نگاهي به تحوّلات دوران نوجواني
جسمي، جنسي، شناختي و اخلاقي

هادي حسينخاني

مقدّمه

دوران نوجواني، هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدين دشوارتر از دوران كودكي قلمداد شده است. 300 سال پيش از تولّد مسيح(عليه السلام)، ارسطو چنين اظهار داشت: نوجوانان پرشور و آتشي مزاجند و آماده اند كه خود را به دست غرايز بسپارند.

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
104
شماره صفحه: 
26
محتوای تغذیه