هادي رزاقي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش اسلامى سازى محتواى آموزشى در درونى شدن ارزش هاى اسلامى

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 179 ـ آبان 1391، 15ـ30

سيدمحمدصادق موسوى نسب*

هادى رزاقى**

حسين خطيبى***

چكيده

شكوفاسازى و درونى سازى ارزش هاى اسلامى و هويت سازى بر اساس آنها، روش هاى مستقيم و غيرمستقيمى دارد. به اذعان كارشناسان تربيتى، روش هاى غيرمستقيم، تأثير بهتر و بيشترى در فرايند تربيت و شكوفا نمودن استعدادهاى درونى دارند. يكى از روش هاى غيرمستقيم تربيت، تلفيق ارزش هاى الهى در كتاب هاى علمى و آموزشى، و اسلامى سازى محتواى آنهاست. كتاب اسلامى ـ حتى اگر محتوايش علوم رياضى و تجربى باشد ـ كاركرد ارزش آموزى خواهد داشت.

     تحليل نقش اسلامى بودن محتواى كتاب ها در درونى شدن ارزش هاى اسلامى، در گرو شناخت دقيق محتواى اسلامى است. پس از شناخت معيارهاى بازشناسى محتواى اسلامى از غيراسلامى، پنج نقش و كاركرد اساسى، براى كتاب اسلامى در درونى شدن ارزش ها به دست مى آيد. نقش هايى چون توحيدپرورى، عقل پرورى، نقل آموزى، تكامل بخشى و ارزش آموزى، كاركردهايى هستند كه به طور غيرمستقيم و تدريجى موجب درونى شدن ارزش هاى اسلامى مى شوند. نتيجه درونى شدن ارزش ها به وسيله كتاب اسلامى، تربيت انسانى كامل و ساختن هويت و شخصيتى اسلامى خواهد بود.

 

كليدواژه ها: تحليل محتواى كتاب ها، اسلامى سازى محتواى آموزشى، كتاب درسى اسلامى، علم اسلامى، محتواى برنامه درسى، روش هاى درونى سازى ارزش هاى اسلامى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
179
شماره صفحه: 
15

تأثير بينش بر انگيزش در تربيت دينى و اخلاقى

تأثير بينش بر انگيزش در تربيت دينى و اخلاقى

هادى رزاقى

مقدّمه

در تاريخ انديشه بشرى، همواره اين سؤال در ذهن متفكران و دانشمندان وجود داشته است كه آگاهى انسان چه نقشى در بروز رفتار يا ايجاد انگيزه براى رفتار دارد؟ آيا علم انسان به خوبى و بدى، در برانگيختن او به سوى رفتار خوب و پرهيز از رفتار بد اخلاقى مؤثر است؟ اگر مؤثر است، آيا مى توان گفت: بينش و آگاهى شرط كافى براى انگيزش انسان به سوى رفتار است، يا اين كه نيروى محرّكه ديگرى براى بروز رفتار لازم است؟

پاسخ هاى متفاوتى به اين سؤال ها داده شده و دلايل و شواهد عقلى و تجربى نيز براى اين پاسخ ها ارائه گرديده كه بر اساس هر يك از آن ها روش هاى توصيه شده براى تربيت اخلاقى نيز متفاوت بوده است. در نوشتار حاضر، ضمن اشاره به ديدگاه هاى موجود در اين زمينه و تأكيد بر يكى از آن ها، نتايج كاربردى اين ديدگاه و روش هاى پيشنهادى حاصل، در تربيت دينى و اخلاقى بررسى مى گردد.

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
69
شماره صفحه: 
48

تربيت بر مدار توحيد با الهام از سيره و كلام امام على(عليه السلام)1 «نقد گونه اى بر هدف هاى آموزش و پرورش در ايران و جهان»

تربيت بر مدار توحيد با الهام از سيره و كلام امام على(عليه السلام)1
«نقد گونه اى بر هدف هاى آموزش و پرورش در ايران و جهان»

 

هادى رزاقى

 

مقدمه

 

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
44
شماره صفحه: 
17

اگر ديوارهافرو ريزند «بحثى در نسبت تساهل و تربيت»

اگر ديوارهافرو ريزند
«بحثى در نسبت تساهل و تربيت»

هادى رزّاقى

 

اشاره

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
32
شماره صفحه: 
35
محتوای تغذیه