هادي شجاعي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

خودباوري و مقاومت؛ قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

هادي شجاعي / دکتری علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني ره    shojaeehadi@yahoo.com
دريافت: 06/06/99                    پذيرش: 26/11/99
چكيده
جهان‌بيني الهي و تبلور مكتبي آن در قالب دين اسلام، مجموعه منابع جذابيت‌آفرين انقلاب اسلامي را از حيث تنوع، پراكندگي، عمق و ديرپايي، از منابع قدرت نرم در مكاتب مادي متمايز مي‌سازد. خودباوری و مقاومت دو عنصر تعیین‌کننده در تولید قدرت نرم در فرایند تحقق، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی هستند که از طریق کارکردهای گوناگون خود، قدرت نرم‌افزاری انقلاب را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهند. این پژوهش در پاسخ به این سؤال اساسی که «عناصر خودباوری و مقاومت از طریق چه فرایندها زمینۀ ایجاد قدرت نرم‌افزاری را فراهم می‌کنند»؟ می‌کوشد با بهره‌گیری از روش توصيفي ـ تحليلي، كاربست این دو عنصر را در مدار قدرت‌آفرینی تجزیه ‌و تحلیل کرده و از اين رهگذر، اثبات کند که این مؤلفه‌های بنیادین از طریق آگاهي‌بخشي و تزريق روحيۀ اعتماد به ‌نفس به ملت‌ها، احياء عنصر مبارزه و پايداري در ميان آنان و ارائه الگوي مبارزه و استقامت، بستر مناسبي را در جهت تولید قدرت نرم انقلاب اسلامی ایجاد می‌کنند.
كليدواژه‌ها: خودباوري ملی، پايداري انقلابی، قدرت نرم، انقلاب اسلامي.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
279
شماره صفحه: 
81
صفحه شروع مقاله: 
81
صفحه پایان مقاله: 
90

جهاني‌سازي و چالش بيداري اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 240 (ويژة علوم سياسي)

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
240
شماره صفحه: 
71

انديشه سياسى از منظر «كتاب الحجة» كافى

معرفت سال بيستم ـ شماره 168 ـ آذر 1390، 33ـ52

هادى شجاعى*

چكيده

جامعيت دين مبين اسلام در رويكرد فراگير آن به مسائل زندگى بشر، در همه ابعاد فردى و اجتماعى نهفته است. بررسى گذرا و مختصر منابع دينى از قرآن و روايات و سنت معصومان عليهم‏السلام، بيانگر اين نكته است كه در مكتب جاودانه اسلام، زندگى اجتماعى انسان در كنار ابعاد حيات فردى او، مورد توجه جدى قرار گرفته است. جوامع روايى شيعه، به گواهى ابواب اجتماعى كه در ساختاربندى آنها لحاظ گرديده است، نظرگاه فراگيرى نسبت به مسائل اجتماعى زندگى انسان و از جمله سياست ارائه مى‏دهند.

اين تحقيق با بررسى تحليلى و توصيفى روايات «كتاب الحجة» كافى، ردپاى يكى از شاخه‏هاى مبنايى علوم سياسى، تحت عنوان «فلسفه سياسى» را در اين جامع معتبر حديثى دنبال كرده و با ذكر مقدّمه‏اى در باب مؤلفه‏هاى كلى كافى كلينى، به بررسى دلالى و نه سندى روايات مربوط به فلسفه سياسى بپردازد.

كليدواژه‏ها: جوامع حديثى، كافى، كلينى، فلسفه سياسى، مشروعيت.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
168
شماره صفحه: 
33

اهداف و راهبردهاى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران

هادى شجاعى1-

چكيده

سياست خارجى، همانند هر سياستى، در جهت تحقق بخشيدن به اهداف خاصى كه دولت‏ها براى خود تعريف مى‏كنند، هدايت مى‏گردد. به ثمر رسيدن اين اهداف نيازمند ارائه راهبردهايى است كه متناسب با آن اهداف، زمينه شكوفايى آنها را فراهم آورند. اين مقاله متضمن بحث از اهداف و راهبردهايى است كه سمت و سوى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران را مشخص مى‏سازند. براى اين منظور، با رجوع به منابع اصيل اسلامى و بيانات امام راحل قدس‏سره و مقام معظم رهبرى (دام ظله‏العالى) و همچنين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، و به روش كتابخانه‏اى، هشت هدف را تحت دو عنوان كلى «اهداف ملّى» و «اهداف فراملّى» براى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران برشمرده و در ادامه به ذكر راهبردهاى دست‏يابى به آن اهداف پرداخته است.

كليدواژه‏ها: اهداف سياست خارجى، اهداف ملّى، اهداف فراملّى، امت واحده، راهبرد، جمهورى اسلامى ايران.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
153
شماره صفحه: 
23
محتوای تغذیه