ادبيات داستاني قرآني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اسلوب‏هاى داستانى قرآن

معرفت سال بيستم- شماره 164-مرداد1390، 45-56

عباس اشرفى*

معصومه حيدرى**

چكيده

اسلوب داستانى، روش تأليف داستان است. اسلوب داستانى قرآن ويژه است؛ نه به شيوه رايج ميان عرب است و نه مشابه با شيوه‏هاى شعرى و نثر عرب. اين شيوه با استفاده از اسلوب‏هايى چون پى‏نوشت، تكرار، تصريف، و مفاجاة، بديع و جذاب‏ترين شيوه است. اين مقاله با هدف بررسى بخش‏هايى از اسلوب‏هاى بيانى و هنرى داستان‏هاى قرآن به نگارش درآمده است. روش تحقيق در اين مقاله كتابخانه‏اى، و تجزيه و تحليل اطلاعات از نوع تحقيق موضوعى است.

مهم‏ترين نتايج اين پژوهش عبارت‏اند از: 1. به كارگيرى اسلوب‏هاى بيانى و هنرى در داستان‏هاى قرآن بر جذابيت و اثرگذارى مفاهيم داستان نقش بسزايى دارند و مخاطب را به شوق بيشترى وامى‏دارند تا با علاقه‏مندى و توجه وافرى در جهت انس بيشتر با كلام وحى گام بردارد. 2. اسلوب‏هاى داستانى قرآن در جهت هدايت و تربيت انسان است و اين با هدف نهايى نزول قرآن، يعنى هدايت بشر در مسير حق، ارتباط دارد.

كليدواژه‏ها: اسلوب‏شناسى، داستان، پى‏نوشت، تكرار، مفاجاة.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
164
شماره صفحه: 
45

بازشناسى پژوهش‌ها و انديشه‌هاى قرآنى بديع‌الزمان سعيد نورسى

بازشناسى پژوهش‌ها و انديشه‌هاى قرآنى بديع‌الزمان سعيد نورسى

على راد

 اشاره

آنچه در اين پژوهه مى‌آيد معرفى ديدگاه‌هاى قرآنى بديع‌الزمان سعيد نورسى، به عنوان يك محقق قرآنى است. هرچند ممكن است برخى از آراى وى قابل نقد و ابرام باشد.

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
73
شماره صفحه: 
86
محتوای تغذیه