اسلامي سازي علم

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

علم سكولار يا علم ديني؟

علم سكولار يا علم ديني؟

محمّدرضا بلانيان
(كارشناس ارشد فلسفه)

چكيده

علم سكولار با حذف خدا و ماوراءالطبيعه از حوزه علم شروع مي‌شود، با تقليل جهان طبيعت به جنبه تجربه‌پذير و كميّت‌پذير آن و حذف معارف غيرتجربي از قلمرو معارف بشري ادامه مي‌يابد، به تفكيك ميان علم و اخلاق ختم مي‌شود و هدفش كسب قدرت است و هيچ‌گونه توصيه اخلاقي را حتي براي كساني كه قدرت فراواني در اختيارشان قرار مي‌دهد به همراه ندارد. در مقابل، علم ديني مدعي است كه حذف خدا از قلمرو علم امكان‌پذير نيست و در حقيقت، هر علمي از آن نظر كه شناخت آيات خداست نوعي خداشناسي محسوب مي‌شود و عدم عنايت به عالم معنا و ماوراي طبيعت در حوزه علم مساوي است با درافتادن در ورطه نيهليسم. و به رسميت نشناختن معارف وحياني و شهودي، منجر به از دست دادن چيزي است كه لازمه اساسي تكامل بشر بوده و در خود عالم طبيعت هم رازهايي فراتر از آنچه با ميزان تجربه و كميّت قابل سنجش است وجود دارد. هدف علم جست‌وجوي حقيقت است و اخلاق هم لازمه علم است و تفكيك اين دو از يكديگر عواقب جبران‌ناپذيري به بار خواهد آورد، و در صورتي كه علم تمامي عوامل مزبور را، كه لازم و ملزوم يكديگرند، نداشته باشد اصلاً شايسته نام «علم» نيست.

كليدواژه‌ها: علم سكولار، علم ديني، سكولاريسم، خدا، جهان، معرفت، معنويت، ارزش.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
121
شماره صفحه: 
119

جايگاه علوم‌انساني در فرهنگ غرب (قسمت دوّم)

 

 

جايگاه علوم‌انساني در فرهنگ غرب (قسمت دوّم)

اشاره:

كنكاش و كاوش در مقولات گوناگون علوم انساني و تعيين جايگاه اين دانش‌ها در فرهنگ جهان معاصر و تبيين و تحكيم ره‌يافت‌هاي وحياني در اين باب از اهم وظايف عالمان و حوزيان ماست.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
4
شماره صفحه: 
5

جايگاه علوم انساني در فرهنگ غرب

جايگاه علوم انساني در فرهنگ غرب

اشاره

كمكاش و كاوش در مقولات گوناگون علوم انساني و تعيين جايگاه اين دانشها در فرهنگ جهان معاصر و تبيين و تحكيم ره يافتهاي وحياني در اين باب از اهم وظايف عالمان و حوزويان ماست.

در اين باب گفتگو و نشستي داشتيم در حضور ايت الله استاد محمد تقي مصباح يزدي, استاد دكتر امحد صدري و تني چند از اساتيد و محققان دفتر همكاري حوزه و دانشگاه, پژوهشگران بنياد فرهنگي باقر العلوم 0ع) و نويسندگان مجله معرفت.

اقاي دكتر احمد صدري از اساتيد ايراني و ممتاز رشته جامعه شناسي در دانشگاههاي آمريكا هستند كه هم اينك در ايران بسر مي برند و در تهران و قم تدريس دارند. اينك اولين قسمت از گفتگو را پيش روي داريد.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه