تبليغ

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

به‌كارگيري فنون روان‌شناختي توسط امام حسين عليه السلام و اهل‌بيت ايشان در تبليغ دين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 241 (ويژة روان‌شناسي)

نصرت نیل‌ساز / استادیار دانشگاه تربیت مدرس                                                                                                           nilsaz@modares.ac.ir

كاووس روحي برندق / استاديار علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس                                                                            14rohi@gmail.com

مرجان شیری / دانشجوي دكتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس                                                               Marjan.shiri@modares.ac.ir

دريافت: 29/3/96 ـ پذيرش: 11/9/96

چکیده

عنصر تبلیغ نقش مهمی در معرفى، نشر و حراست اصول و مبانى هر مكتب، مذهب، حزب و گروهی در طول تاریخ ایفا كرده است. یکی از اصول رسالت پیامبران و اوصیای آنها نیز تبلیغ دین بوده و خط اصلی برنامه آنها را تشکیل می‌داده است. امام حسین علیه السلام هم با توجه به نقش عنصر تبلیغ و بیدارگری در اصلاح جامعه و خنثاسازی توطئه‌های دشمن، آگاه کردن جامعه را در دستور کار خود قرار دادند. ایشان و اهل‌بیتشان، به‌ويژه در طول قیام عاشورا، با به‌کارگیری شیوه‌های متنوعی به تبلیغ دین اسلام پرداختند. در این میان، بارزترین اقدام تبلیغی ایشان، سخنرانی و احتجاج با مخالفان خود در اماکن گوناگون بود. در این سخنان، ايشان از شيوه‌هاي تبلیغی متعدد استفاده کردند. یکی از این شیوه‌های تبلیغی به‌کارگیری فنون روان‌شناختي است که این پژوهش درصدد بررسی آن است. هدف اين پژوهش الگوبرداری از فنون روان‌شناختي امام حسین علیه السلام و اهل‌بیت ایشان در امر تبلیغ است. روش این پژوهش گردآوری اطلاعات به صورت استنادي و به شيوة توصیفی ـ تحلیلي است. اين نتيجه به‌ دست‌ آمده است كه امام حسين علیه السلام و اهل‌بیتشان 9 فن روان‌شناختي را در سخنانشان به کار برده‌اند که عبارتند از: تکرار، انتقال، تصدیق، مقایسه، تحقیر دشمن، تکریم و تشویق دوست، مخاطب‌شناسی، تحریک عواطف، و جلب توجه مخاطب.

کلیدواژه‌ها: امام حسین علیه السلام، اهل‌بیت امام حسین علیه السلام، تبلیغ، روان‌شناسي، فنون روان‌شناختي.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
241
شماره صفحه: 
37

ابعادى نظرى در باب اسلام و ارتباطات

پروفسور سيدحميد مولانا

مترجم: محمّدحسين برجيان1

چكيده

در اين مقاله با تكيه بر مفاهيم حكومت و ارتباطات در اسلام، فرايند تبليغ به مثابه شاخص ارتباطات اجتماعى در اسلام محور بحث قرار گرفته است. اصول تعيين‏كننده مرزهاى اخلاقى تبليغ در اسلام پنج چيز است: 1. توحيد؛ 2. امر به معروف و نهى از منكر؛ 3. تقوا؛ 4. امت يا جامعه؛ 5. امانت.

ارتباط بين فرهنگى و بين‏المللى (در اينجا تأكيد بر مليت است نه دولت ـ ملت) عناصر ضرورى امت اسلامى‏اند. بدين‏ترتيب تبليغ نظريه ارتباطات و اخلاق در اسلام است و براى شناخت آن بايد به پنج اصل مهم و پايه در اسلام اشاره كرد: «توحيد» در مقام يك نظريه وحدت‏گراى اطلاعاتى و ارتباطاتى، «امر به معروف و نهى از منكر» به مثابه نظريه مسئوليت راهنمايى و عمل، «امت» به مثابه مفهوم جامعه جهانى، «تقوا» بيانگر نظام اخلاقى تبليغ در اسلام، و «امانت» بيانگر شايستگى مشروط انسان براى خلافت الهى.

كليدواژه‏ها: تبليغ، توحيد، امر به معروف و نهى از منكر، تقوا، امت، امانت.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
151
شماره صفحه: 
111

نيازهاى تبليغى نسل جوان در عصر ارتباطات با الگوپذيرى از سيره نبى مكرّم(صلى الله عليه وآله)

نيازهاى تبليغى نسل جوان در عصر ارتباطات
با الگوپذيرى از سيره نبى مكرّم(صلى الله عليه وآله)

اعظم رحمت آبادى
(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد تاريخ و تمدّن ملل اسلامى)

چكيده

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
117
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه