فرهنگ

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مفهوم «فرهنگ» براساس قرآن و جايگاه آن در نظام اجتماعي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و دوم، شماره اول، پياپي 304، فروردين 1402، ص 21ـ31
 

نوع مقاله: ترويجي
* كاظم خواجوي/ دانشجوي دكتري تفسير تطبيقي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم     kazemkh1@chmail.ir
علي غضنفري/ استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم    ali@qazanfari.net 

شماره صفحه: 
21

عوامل مؤثر بر تحول ارزش‌ها از منظر نهج‌البلاغه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره سوم، پياپي 294، خرداد 1401، ص 23ـ34

نوع مقاله: ترويجي
الهه بیابانی آرانی/ طلبه سطح دو مدرسه علمیه الغدیر تهران    eba1377@gmail.com
* فاطمه امین‌پور/ کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و طلبه سطح 2 مدرسه علمیه حضرت زینب (س)            fatemehaminpoor@gmail.com
دريافت: 24/11/1400                    پذيرش: 06/04/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
294
شماره صفحه: 
23

چارچوب مفهومي تمدن از ديدگاه علامه مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره هشتم، پياپي 287، آبان 1400، ص 27ـ40

نوع مقاله: ترويجي
* ابوذر مظاهري مقدم / استادیار گروه تاریخ اندیشة معاصر مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    abozar.mazaheri@yahoo.com
یاسر صولتي / سطح 2 حوزة علميه قم    solati@iki.ac.ir
دريافت: 1400/4/25                    پذيرش: 1400/7/6

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
287
شماره صفحه: 
27
صفحه پایان مقاله: 
40

تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با تقویت و ارتقا جایگاه تربیتی آنها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

اسماعیل خارستانی/ دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبائی     kharestani57@yahoo.com
دريافت: 11/11/99                    پذيرش: 15/04/1400
چکيده
فضای معنوی حاکم بر بقاع متبرکه، زائران را آماده پذیرش تربیت‌های اسلامی و معنوی می‌کند و برطرف کردن دغدغه‌های افراد جامعه می‌تواند انگیزه آنها را برای حضور در این مراکز بیشتر کند. ازاین‌رو، هدف اصلی تحقیق بررسی راه‌های تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با تقویت و ارتقا جایگاه تربیتی آنهاست، که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است.
بهره‌گیری از مربیان توانمند و متخصص در بقاع متبرکه، فضاسازی و برنامه‌ریزی برای انجام مراسمات مناسب با شرایط سنی، ازجمله مهم‌ترین راه‌کارهای تقویت و ارتقا بعد تربیتی بقاع متبرکه، تقرب به خدا، تقویت روحیه امید در فرد و جامعه، امنیت روانی  فرد و جامعه، ازجمله آثار تربیتی حضور افراد در بقاع متبرکه و زیارت امام‌زاد‌گان است که در این تحقیق احصا و بررسی گردید.
نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که بقاع متبرکه به‌عنوان کانونی برای تربیت و تزکیۀ انسان‌هاست و لازم است تا برنامه‌ریزی‌های هدفمند از این ظرفیت آن‌گونه که شایسته است، بهره‌گرفته شود.
کليدواژه‌ها: بقاع متبرکه، جایگاه تربیتی، قطب فرهنگی، فرهنگ.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
285
شماره صفحه: 
89
صفحه شروع مقاله: 
89
صفحه پایان مقاله: 
99

اصول مديريت فرهنگي در فرايند فعاليت‌هاي اجتماعي با تكيه بر سيرة حضرت سليمان در قرآن كريم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هفتم، پياپي 262 (ويژة جامعه‌شناسي)

زهراالسادات موسوی/ کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم(قم)            M.z.resalat96@gmail.com
سیدعلی میرآفتاب/ استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (قم)    Mirsa110@yahoo.com‬
دريافت: 21/12/97                    پذيرش: 9/3/98
چکيده
در قرآن کریم شیوة حکومت‌داری و مدیریت برخی از پیامبران الهی شرح داده شده است، پیامبرانی که به شکلی صحیح و با توجه به مناسبات فرهنگی و اجتماعی عصر خود، جامعه را به بهترین شکل اداره کردند. مدیریت فرهنگی، مبتنی بر سرمشق‌ها و الگوهای فرهنگی است و جامعه‌شناسان معتقدند میزان موفقیت در به‌کارگیری شیوه‌های مدیریت یک جامعه، تحت تأثیر ارزش‌های حاکم بر بافت فرهنگی آن است. حال این سؤال قابل طرح است که آیا می‌توان در خصوص مدیریت فرهنگی، از مدیریتِ مبتنی بر تعالیم اسلام و قرآن بهره گرفت؟ در پژوهش پیش‌رو، به روش تحليلي ـ توصيفي با توجه و تأمل در سیرة مدیریتی و حکومتی حضرت سلیمان در قرآن کریم، برخی از این اصول همچون «تفقد و نظارت، تنبیه و تشویق، تکریم، تحقیق و بررسی، تعلیم و مکاتبه، ارزیابی و ایجاد رقابت» معرفی شده و با استفاده از منابع مدیریتی و تفسیری، به تبیین و شرح آنها پرداخته شده است.
كليدواژه‌ها: اصول، سیره، فرهنگ، مدیریت، مدیریت فرهنگی، حضرت سلیمان علیه السلام، قرآن کریم.
 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
262
شماره صفحه: 
33

بررسي مختصات فرهنگي جهان اجتماعي دفاع مقدس

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 245 (ويژة جامعه‌شناسي)

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
245
شماره صفحه: 
63

بررسي شاخص‌هاي فرهنگ جهادي در انديشة مقام معظم رهبري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 240 (ويژة علوم سياسي)

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
240
شماره صفحه: 
23

رهايى از تباهى و فساد و مظاهر فرهنگ غرب

سال بيست و چهارم ـ شماره 214 (ويژه علوم قرآنى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

محيط پيرامونى، به ويژه فضاى فرهنگى و زيست گاه انسان، نقش برجسته اى در اصلاح و يا انحراف افراد جامعه دارد. بر اثر اختلاف فرهنگ ها و ارتباط گسترده جوامع با دنياى غرب از طريق رسانه هاى ارتباط جمعى، فضاى فرهنگى جامعه اسلامى آلوده شده است. تنها راه مبارزه با عناصر فرهنگى بيگانه و مصون ماندن از فرهنگ منحرف غربى، ترويج فرهنگ قرآن و معارف اهل بيت عليهم السلام مى باشد. وظيفه روحانيت، مبلغان دينى، رسانه هاى ارتباطى و به طوركلى متوليان فرهنگ اين است كه با ترويج فرهنگ سالم و معارف ناب اهل بيت عليهم السلام، به احياى فضاى فرهنگى در جامعه اسلامى همت گمارند.

 

كليدواژه ها: فرهنگ، فضاى فرهنگى، مظاهر فرهنگ و تمدن غرب، فرجام شيعيان.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
214
شماره صفحه: 
5

بررسى ديدگاه هاى عمده مارشال هاجسن در مورد تاريخ و تمدن اسلامى

سال بيست و سوم ـ شماره 196 ـ فروردين 1393، 83ـ99

عبداللّه همتى گليان*

چكيده
در مورد تاريخ و تمدن اسلامى، توسط خاورشناسان نظرات گوناگونى مطرح شده كه يكى از آنها ديدگاه هاجسن است. وى علاوه بر اينكه به تأثيرپذيرى تمدن اسلامى از عوامل مختلف جامعه شناختى، اقتصادى، جغرافيايى و فرهنگى پرداخته، سعى كرده است با گرايش غرب محورى كه در آثار اغلب مستشرقان ديده مى شود نيز مقابله كند و تاريخ اسلام را در چارچوب وسيع تر تاريخ جهان مطالعه نمايد. ازاين رو، مقاله حاضر بر آن است تا به ديدگاه هاى عمده او در حوزه مطالعات اسلامى، كه در كتاب وى با عنوان «كارستان اسلام» انتشار يافته، بپردازد و از طريق بررسى اين اثر، نشان دهد كه توجه او به فرايندهاى تاريخى برحسب اكولوژى (بوم شناسى)، منافع گروهى، نقش افراد خلاق و غيره موارد جالبى هستند. همچنين تشريح اوضاع اجتماعى براساس عملكرد نخبگان نظامى، صاحب منصبان ادارى و اشراف، و نيز تأكيد بر جايگاه فرهنگ فارسى، همه داراى اهميتند؛ زيرا انسان را به سوى درك ژرف تر از تمدن اسلامى سوق مى دهند.

كليدواژه ها: ديدگاه هاجسن، تمدن، اسلام، فرهنگ، ايرانى ـ سامى.


* استاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامى دانشگاه فردوسى مشهد. hemati@ferdowsi.um.ac.ir
دريافت: 2/2/92 پذيرش: 10/12/92


 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
196
شماره صفحه: 
83

ارزش‏ها و هنجارهاى متعالى در سوره لقمان و روش‏هاى كاربردى كردن آنها در جامعه

سال بيست و دوم ـ شماره 194 ـ بهمن 1392، 59ـ70

حميدرضا نريمانى1

عارفه خوروش2

حسين امامى3

چكيده

يكى از اصلى ترين عوامل تشكيل دهنده جوامع بشرى، «نياز» است كه در بستر فرهنگ بدان پاسخ گفته مى شود. ارزش ها، كه در قالب هنجارها تجلى مى يابند، عناصر مهم سازنده فرهنگ هر جامعه اند. تحقيق و كاوش پيرامون آنها، و در ادامه، تقويت و برجسته سازى اين عناصر، سبب حفظ و صيانت فرهنگ آن جامعه در برابر فرهنگ هاى مهاجم خواهد شد.

اين پژوهش، مى كوشد با روش تحليل محتوا در انوار مقدس سوره «لقمان»، به شرح و توضيح هشت نمونه از الگوهاى ارزشى و هنجارهاى پيرامون هريك از آنها، با استناد به آيات مباركه اين سوره بپردازد و بيان برخى از راه كارهاى جامعه پذيرى اين عناصر، ارائه روش و راهى نو به عنوان سرآغازى براى پژوهش هاى مشابه در آيات ساير سوره ها و نيز مقايسه سوره ها با يكديگر و تدوين مجموعه جامعى از الگوها و هنجارهاى موردنظر فرهنگ غنى اسلام، به عنوان يگانه راه پاسخ گويى به اساسى ترين نياز انسان، يعنى دستيابى به خوش بختى و رفاه حقيقى و ابدى، ازجمله نتايج حاصل از اين تحقيق به شمار مى روند.

كليدواژه ها: سوره لقمان، فرهنگ، ارزش ها، هنجارها، روش هاى كاربردى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
194
شماره صفحه: 
59
محتوای تغذیه