سرمايه‌هاى نمادين

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ارتباطات ميان‌فرهنگى

ارتباطات ميان‌فرهنگى

در يك نگاه

 

سيدحسين شرف‌الدين1

چكيده

در گونه‌شناسى ارتباطات انسانى، ارتباطات ميان‌فرهنگى به دلايل گوناگون همواره از موقعيت و جايگاه برتر و اهميت كانونى‌ترى برخوردار بوده است. ارتباطى متنوع، پررمز و راز، كثيرالاضلاع، مبتنى بر زمينه‌ها و شرايط ويژه، داراى آثار و نتايج قابل توجه، برخوردار از ضرورت‌هاى كاركردى و... كه همواره در سطح مختلف به صورتى اجتناب‌ناپذير قرين جامعه انسانى بوده و در عصر حاضر نيز به يمن وقوع برخى تحولات زيرساختى بر تيراژ و تنوع آن افزوده شده و مى‌رود تا به يكى از عادى‌ترين روابط متقابل ميان اعضاى وابسته به جوامع و فرهنگ‌هاى مختلف در قلمروهاى برزخى و بينابينى تبديل شود. اطلاع‌يابى عميق از ابعاد و زواياى اين پديده و كاوش پيرامون بايسته‌ها و نابايسته‌هاى آن، ضرورت مطالعات و تحقيقات گسترده و چندرشته‌اى را مبرم و مسجل ساخته است. نگارش اين مختصر نيز به عنوان گامى ابتدايى و در راستاى تأمين اندكى از هدف مذكور صورت پذيرفته است.

كليدواژه‌ها : فرهنگ، ارتباط، ارتباطات ميان‌فرهنگى، ديپلماسى فرهنگى، فاصله‌هاى فرهنگى، سرمايه‌هاى نمادين.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
139
شماره صفحه: 
133
محتوای تغذیه