فضاي تبليغي رسانه‏اي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

كاستي‏هاي تلويزيون در تبليغ دين

كاستي‏هاي تلويزيون در تبليغ دين

حسن خيري 1

چكيده

تلويزيون جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگ‏ترين و مؤثرترين وسيله ارتباط جمعي، خود را از پايگاه ديني تعريف و رسالت تبليغي خويش را بر آن استوار نموده است.

اقتضائات رسانه‏اي و نوع رويكرد و عملكرد اين رسانه، همواره مجال بحث از قابليت و ظرفيت اين ابزار براي چنين رسالتي را فراهم نموده است. اين مقاله با رويكرد نظري، تحليلي و پيمايشي، در تلاش است تا با برجسته نمودن برخي مشكلات فراروي تلويزيون براي تبليغ دين و مقايسه فضاي رسانه‏اي آن با فضاي رسانه‏هاي سنّتي، به افقي از قابليت تلويزيون براي تبليغ دين دست يابد.

به نظر مي‏رسد، فضاي تبليغي در رسانه ملي داراي اقتضائات خاص خود است و همچون فضاي تبليغ سنتي، داراي نقاط قوت و ضعف است. بايد به تناسب اقتضائات تبليغ دين از رسانه ملي در اين زمينه بهره گرفت و در بهره‏گيري از آن بايد به مؤلفه‏هاي پيام دين توجه ويژه نمود.

كليدواژه‏ها: تلويزيون ديني، فضاي تبليغي رسانه‏اي، فضاي تبليغي سنتي، كاركرد تلويزيون.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
138
شماره صفحه: 
55
محتوای تغذیه