تبليغ سنّتي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى كاركردهاى تبليغ سنتى دين در جامعه كنونى

سال بيست و يكم ـ شماره 181 ـ دى 1391، 71ـ89

روح اللّه عباس زاده*

چكيده

در جامعه كنونى كه شاهد ظهور فناورى هاى نوين ارتباطى هستيم، شناسايى روش هاى تأثيرگذار تبليغى، گامى مهم در تبليغ معارف الهى و درونى كردن ارزش هاى دينى و ايمان افزايى در جامعه خواهد بود. بررسى ويژگى ها و كاركردهاى شيوه تبليغ سنتى مرسوم در حوزه هاى علميه، كه بر پايه ارتباطات چهره به چهره صورت مى پذيرد، براى رسيدن به اين هدف، راهگشا خواهد بود. آيا اين شيوه تبليغى، به رغم تغييرات ساختارى به وجودآمده در جامعه، همچنان اثربخش است؟ كاركردهاى آن در جامعه كنونى چه خواهد بود؟

اين نوشتار درصدد بررسى ويژگى ها و كاركردهاى فردى و اجتماعى اين شيوه تبليغى در جامعه كنونى است. بررسى ويژگى هاى آن و مقايسه با تبليغات مدرن، براى اثبات كارآمدى آن لازم است. در اين تحقيق، از روش اسنادى ـ تحليلى استفاده شده است. از جمله يافته هاى اين پژوهش اين است كه تبليغ سنتى دين، به دليل ويژگى هاى خاص خود همچنان داراى كاركردهايى در بخش هاى مختلف مى باشد. از اين رو، لازم است اين شيوه تبليغى محور تبليغات دينى قرار گيرد و در كنار آن مى توان از رسانه هاى مدرن نيز بهره مند شد.

كليدواژه ها: دين، مبلغ، تبليغ سنتى، كاركرد، فرهنگ پذيرى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
181
شماره صفحه: 
71

مقايسه فضاي تبليغي تلويزيون و مسجد

مقايسه فضاي تبليغي تلويزيون و مسجد

حسن خيري1

چكيده

در اين نوشتار با بهره‏گيري از چارچوب نظري «هويت، فضا»، فرايند تعامل ساحت‏هاي عقلاني و احساسي انسان در فضا و بازتوليد آن، كه حاكي از تبلور متفاوت ابعاد عقلاني و احساسي آدمي نسبت به گونه‏هاي متفاوت فضايي است، برخي از ابعاد دين‏داري در دو فضاي «تقيّد به تماشاي برنامه‏هاي مذهبي تلويزيون» و «تقيّد به رفتن به مسجد» با روش پيمايشي و فن پرسش‏نامه مورد بررسي قرار گرفته و تبيين گرديده كه در شرايط تقيّد به مسجد زمينه مناسب‏تري براي تبليغ ديني فراهم است؛ چراكه در فضاي تماشاي تلويزيون، ماهيت سرگرم‏كنندگي آن مجال كمتري براي تجلّي ابعاد دين‏مدارانه انسان فراهم مي‏كند. هدف از اين پژوهش اين است كه ظرفيت مكان‏ها و فضاهاي سنّتي تبليغ را با فضاهاي مجازي نوين بررسي و ميزان تأثيرگذاري، تفاوت و ظرفيت‏هاي هر يك را با هم مقايسه نمايد.

كليدواژه ‏ها: تبليغ رسانه‏اي، تبليغ سنّتي، مسجد، هويت، فضا، دين‏مداري، تكليف‏مداري، تسامح و تساهل، عرف‏گرايي، نسبي‏گرايي.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
131
شماره صفحه: 
39
محتوای تغذیه