هويت

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

خودشناسي و دلالت‌هاي تربيتي آن از منظر اقبال لاهوري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره يازدهم، پياپي 254 (ويژة علوم تربيتي)

ایراندخت فیاض / دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبائی         Iranfayyaz@yahoo.com
محسن خوشناموند / دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبائی         M.khoshnamvand@gmail.com
مریم عشوری / دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه الزهرا علیها السلام        maryameashouri@yahoo.com
دريافت: 27/05/97                    پذيرش: 04/10/97
چکيده
یکی از پایه‌های اصلی پرورش فضائل اخلاقی و تکامل معنوی، خودشناسی و معرفت نفس است، و تا انسان این مرحلة دشوار را پشت سر نگذارد، به هيچ‌‌یک از مقامات معنوی نایل نخواهد شد؛ به همین دلیل اندیشمند شهيری مانند اقبال لاهوری، به بررسی دقیق و جامع این مسئله پرداخته است. هدف این پژوهش تبیین راه‌کارهایی برای رسیدن به خودشناسی و تربیت نفس در آدمی است تا از این طریق راه سعادت برای انسان هموار گردد.    
این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی، به فلسفة خودی اقبال پرداخته است. فلسفه‌ای که مبنایش آزادی نفس از قیود بشری، و رهایی از سلطه و استکبار جهانی است. تحقق این امر، در بستر عوامل و زمینه‌های متعددی، از قبیل: تعبد، عشق، آزادی و... میسر است. در این مقاله راه‌کارهای تربیتی، با تکیه بر فلسفة خودی اقبال، استنتاج و تبیین شده است. حرکت بر اساس این تدابیر و عمل نمودن به آنها، سلامت فرد و جامعه را تضمین خواهد کرد.
کلیدواژه‌ها: اقبال لاهوری، خودشناسی، هویت، آزادی، دلالت تربیتی.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
254
شماره صفحه: 
45

فضاى مجازى، ابعاد، ويژگى ‏ها و كاركردهاى آن در عرصه هويت با محوريت شبكه هاى اجتماعى مجازى

سال بيست و سوم ـ شماره 201- شهريور 1393 (ويژه فلسفه اخلاق)

ايمان محكم‏كار :  مربى معاونت آموزش ناجا iman.mohkamkar@gmail.com

محمدمهدى حلاج : كارشناس فناورى اطلاعات دانشگاه علمى كاربردى.

دريافت: 10/8/92               پذيرش: 22/4/93

چكيده

شبكه‏هاى اجتماعى، نسل نوينى از وب‏سايت ‏ها مى‏باشند كه مورد توجه كاربران جهانى عرصه فضاى مجازى قرار گرفته است. از سوى ديگر، هويت به مفهوم مجموعه‏اى از تعلقات مادى و معنوى افراد، در كليه ابعاد و جوانب، بى‏ شك متأثر از فضاى مجازى و بخصوص شبكه‏هاى اجتماعى مجازى خواهد بود. هدف اين پژوهش، بررسى «ابعاد، ويژگى‏ها و كاركردهاى شبكه‏هاى اجتماعى مجازى در عرصه هويت» مى‏باشد. بنابراين، در پاسخ به اين سؤال اصلى كه «كاركردهاى شبكه‏ هاى اجتماعى مجازى در عرصه هويت ايرانى ـ اسلامى چيست؟»، اين فرضيه مطرح شده است كه «به‏كارگيرى شبكه ‏هاى اجتماعى مجازى موجب خدشه‏دار شدن هويت ايرانى ـ اسلامى در جامعه گرديده است.» آسيب مفروض بر هويت ايرانى ـ اسلامى در اين مقاله، تغيير سبك زندگى خانواده‏هاست كه منجر به افزايش طلاق و نقض حريم خصوصى خانواده‏ها مى ‏گردد.

 

كليدواژه ‏ها: شبكه ‏هاى اجتماعى، فضاى مجازى، هويت، كاركرد.

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
201
شماره صفحه: 
63

بنيان‏هاى فرهنگى ـ معرفتى بومى ‏سازى نظريه‏ هاى علوم انسانى

سال بيست و سوم ـ شماره 198 (ويژه جامعه‏ شناسى)

داود سبزى : دانشجوى كارشناسى ارشد انديشه سياسى در اسلام پژوهشكده امام خمينى و انقلاب اسلامى.  sabzidavood@yahoo.com
محمدحسين جمشيدى :   استاديار دانشگاه تربيت مدرس.  jam14si@yahoo.com
دريافت: 10/3/92               پذيرش: 25/9/92

چكيده
بومى‏سازى نظريه‏ هاى علوم انسانى، يك مسئله مهم در هويت‏سازى و تقويت فرهنگ خودى و از لوازم كاربست دانش در عمل است؛ زيرا نظريه از مهم‏ترين صور مواجهه با مشكلات و درك آنهاست. نظريه‏هاى علوم انسانى داراى دو بعد انسانى و محيطى ‏اند: در بعد اول، فرازمانى و فرامكانى و در بعد دوم، محدود به مقتضيات خاص جوامعند. يك نظريه هرچند امرى انسانى است، در عرصه كاربست نمى‏تواند واجد مطلوبيت لازم براى همه جوامع به صورت يكسان باشد. ازاين‏رو، بومى‏سازى براى كاربست آنها در شرايط خاص ضرورت مى‏يابد. براين اساس، پرسش ما اين است كه در جهت تحققى شدن نظريه ‏ها در جامعه خويش بر چه بنيان‏هاى معرفتى و فرهنگى بايد تكيه كرد؟
در اين پژوهش، آنچه نظريه ‏ها درباره جهان به ما مى ‏آموزند، فقط با بومى ‏سازى است كه هم مى ‏تواند واجد كارايى براى ايران ما باشد و هم با هويت ما و آموزه‏ هاى فرهنگ ما انطباق داشته باشد. در اين ميان، نگرش ما مبتنى بر اعتدال و فضيلت‏مندى و انطباق با هويت فرهنگ ايرانى ـ اسلامى، در راستاى ساختن دانش مطلوب است.

كليدواژه‏ ها: نظريه، علوم انسانى، بومى‏سازى، هويت، فرهنگ ايرانى ـ اسلامى.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
198
شماره صفحه: 
13

رابطه دين‏دارى و خودشناسى با شكل‏گيرى هويت

سال بيستم ـ شماره 163 ـ تير 1390، 117ـ132

عليرضا بخشايش*

مريم رضايى‏مقدم**

چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسى رابطه دين‏دارى و خودشناسى با شكل‏گيرى هويت است. اين پژوهش به شيوه كتابخانه‏اى انجام شده است. بر اساس يافته‏هاى حاصل از اين پژوهش، هويت يك ساختار روانى ـ اجتماعى پيچيده است كه از ديرباز توجه جامعه‏شناسان و روان‏شناسان را به خود جلب كرده است. نوجوان در اين دوره، بايد به تعريف مناسبى از «خود» دست يابد كه منحصر به فرد و مجزاى از ديگران باشد و سازگارى شخصى و اجتماعى را براى او فراهم آورد. تعيين هويتى كه با توانايى‏ها، انتظارات و توقعات فرد ناسازگار باشد، سبب ايجاد بحران مى‏شود و فرد را با مشكلاتى در زندگى اجتماعى روبه‏رو مى‏سازد. دين نقش اساسى در تكوين هويت دارد. گرايش‏هاى مذهبى به عنوان يك پايگاه هويتى پرقدرت مى‏تواند مسير تكامل را به نوجوان نشان دهد.

كليدواژه‏ها: هويت، هويت دينى، بحران هويت، خود.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
163
شماره صفحه: 
117

مقايسه فضاي تبليغي تلويزيون و مسجد

مقايسه فضاي تبليغي تلويزيون و مسجد

حسن خيري1

چكيده

در اين نوشتار با بهره‏گيري از چارچوب نظري «هويت، فضا»، فرايند تعامل ساحت‏هاي عقلاني و احساسي انسان در فضا و بازتوليد آن، كه حاكي از تبلور متفاوت ابعاد عقلاني و احساسي آدمي نسبت به گونه‏هاي متفاوت فضايي است، برخي از ابعاد دين‏داري در دو فضاي «تقيّد به تماشاي برنامه‏هاي مذهبي تلويزيون» و «تقيّد به رفتن به مسجد» با روش پيمايشي و فن پرسش‏نامه مورد بررسي قرار گرفته و تبيين گرديده كه در شرايط تقيّد به مسجد زمينه مناسب‏تري براي تبليغ ديني فراهم است؛ چراكه در فضاي تماشاي تلويزيون، ماهيت سرگرم‏كنندگي آن مجال كمتري براي تجلّي ابعاد دين‏مدارانه انسان فراهم مي‏كند. هدف از اين پژوهش اين است كه ظرفيت مكان‏ها و فضاهاي سنّتي تبليغ را با فضاهاي مجازي نوين بررسي و ميزان تأثيرگذاري، تفاوت و ظرفيت‏هاي هر يك را با هم مقايسه نمايد.

كليدواژه ‏ها: تبليغ رسانه‏اي، تبليغ سنّتي، مسجد، هويت، فضا، دين‏مداري، تكليف‏مداري، تسامح و تساهل، عرف‏گرايي، نسبي‏گرايي.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
131
شماره صفحه: 
39

از خودبيگانگى و بحران هويت

از خودبيگانگى و بحران هويت

رسول جوانى
(دانش آموخته حوزه علميه و دانش پژوه كارشناسى ارشد تخصصى تفسير)

چكيده

اين مقاله ابتدا تعريفى كامل از هويت فردى و اجتماعى و نيز از خودبيگانگى ارائه مى دهد و در ادامه به پيشينه تاريخى موضوع مورد بحث، نظر قرآن در رابطه با آن و نيز نظريات برخى انديشمندان و صاحب نظران در اين باب مى پردازد. سپس با مقدّمه قرار دادن اين مباحث، بحران هويت را به دو قسم فردى و اجتماعى تقسيم نموده، علل هر يك را بيان مى كند. در مبحث علل بحران هويت فردى، عوامل درونى (ضعف ذاتى انسانى، خودفراموشى و خدافراموشى) و عوامل بيرونى (گروه هم سالان و نقش والدين) مورد بررسى قرار گرفته است. در خاتمه نيز علل بحران هويت اجتماعى در موضوعات: تصميم سازان، گروه هاى الگو، فردگرايى، سكولاريسم، تسامح و تساهل اخلاقى، اخلاق سكولار، و تهاجم فرهنگى به بحث گذاشته شده است.

كليدواژه ها: هويت، هويت ملّى و اجتماعى، از خودبيگانگى، خدافراموشى، تصميم سازان، تساهل و تسامح اخلاقى، فردگرايى، سكولاريسم، اخلاق سكولار.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
117
شماره صفحه: 
121
محتوای تغذیه