داستان

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش داستان راستان شهيد مطهری و داستان‌های کوتاه محمود تيمور در بیداری اسلامی دو انقلاب ایران و مصر

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* حمیدرضا زهره‌اي/ استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد    hamidzohrei@yahoo.com
سيده‌پروین جوادی/ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد    gavadi8667@gmail.com
محمد مهري / سطح 2 حوزه علمیه قم    mmehri2490@gmail.com
دريافت: 30/11/98                    پذيرش: 26/02/99
چکيده
گاهی روزگار درگردش خود به نقطه‌ای می‌رسد که حق و باطل در هاله ای ازابهام فرورفته و راه از بیراه گم می‌شود. در چنین زمانه‌ای است که روشن‌فکران دینی و غیردینی دست به قلم می‌برند تا چراغی بیافروزند در دل تاریکی‌ها. محمود تیمور و مرتضی مطهری ازجمله روشن‌فکرانی هستند که علاوه بر حضور سیاسی چشمگیر در دو انقلاب ایران و مصر، در عرصۀ ادب فارسی و عربی نیز خوش درخشیده‌اند؛ با ‌این تفاوت که یکی از آن دو در عصر نهضت روزگار تجدید زندگی عرب می‌زیسته؛ و تحول در ساختار زندگی سیاسی ـ اجتماعی عرب، پس از عصر نهضت، سبب شده تا وی از مرز سنت‌ها عبور کرده، قدم به دنیای تجدد نهاده و داستان‌هایی واقعی از خرافه‌پرستی مسلمانان خلق کند؛ و دیگری با توجه به ضروریات جامعۀ ایران و از سرِ درد، نگارش آثاری همتراز «فلسفه و روش رئالیسم» را رها کرده و عالمانه داستان راستانی خلق کند که گویی در مقابل داستان‌های کوتاهی نوشته شده که به جای نمایاندن چهرۀ واقعی اسلام، فقط و فقط بر دینی آمیخته با خرافه تاخته‌اند. علامه بزرگ شهيد مطهري در اين كتاب بسياري از مباني فكري و ريشه‌دار شيعه را در قالب داستان مطرح کرده است. هدف از اين پژوهش كه به شيوۀ تطبیقی ـ مقایسه‌ای و به روش كتابخانه‌اي انجام شده، مقایسۀ تطبیقی ساختار، محتوا، تفاوت‌ها، شباهت‌‌ها و نیز نقش داستان‌هاي كوتاه شهيد مطهری و تیمور در شکل گیری دو انقلاب ایران و مصر است.
كليدواژه‌ها: داستان، بیداری اسلامی، روشن‌فکری دینی، خرافه‌پرستی، انقلاب ایران، انقلاب مصر.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
270
شماره صفحه: 
97
صفحه شروع مقاله: 
97
صفحه پایان مقاله: 
104

قصه هاى قرآنى و رويكردهاى زبان دينى در تحليل آنها (با تأكيد بر قصه خلقت حضرت آدم عليه السلام)

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 178 ـ مهر 1391، 17ـ31

محمد جعفرى*

چكيده

سازوكار گفتارى قرآن و دلالت هاى زبانى آن همواره از بحث هاى پرجاذبه و چالش برانگيز در ميان مفسّران از يك سو، و متكلمان و ساير دين پژوهان از سوى ديگر بوده است. اين بحث واجد مباحث مهمى است؛ از جمله اينكه آيا جملات و گزاره هاى قرآن همه ناظر به حقيقت است؟ اگر برخى تعابير قرآنى مجازگونه، نمادين و تمثيلى است، آيا اين مجازها تحويل پذير به واقع و حقيقت  است، يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش ها، به ويژه در حوزه داستان هاى قرآنى، دو رويكرد عمده وجود دارد: دسته اول ديدگاه هاى غيرواقع گراست كه تفاسير و برداشت هايى را از قصه هاى قرآنى ارائه مى نمايد مبنى بر اينكه اين داستان ها را از محتواى واقعى، كه مدلول ظاهرى الفاظ و كلمات آنهاست، تهى مى نمايد. دسته دوم شامل آرائى است كه مضامين داستان هاى قرآن را حاكى از حوادث و رويدادهاى رخ داده مى داند.

     در اين نوشتار با روش تحليلى ـ توصيفى، در ذيلِ دسته اول، پنج ديدگاه و در ذيل دسته دوم، دو ديدگاه بررسى و نقد شده است.

 

كليدواژه ها: داستان، تفسير، تأويل، تمثيل، كاركردگرايى، معرفت بخشى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
178
شماره صفحه: 
17

اسلوب‏هاى داستانى قرآن

معرفت سال بيستم- شماره 164-مرداد1390، 45-56

عباس اشرفى*

معصومه حيدرى**

چكيده

اسلوب داستانى، روش تأليف داستان است. اسلوب داستانى قرآن ويژه است؛ نه به شيوه رايج ميان عرب است و نه مشابه با شيوه‏هاى شعرى و نثر عرب. اين شيوه با استفاده از اسلوب‏هايى چون پى‏نوشت، تكرار، تصريف، و مفاجاة، بديع و جذاب‏ترين شيوه است. اين مقاله با هدف بررسى بخش‏هايى از اسلوب‏هاى بيانى و هنرى داستان‏هاى قرآن به نگارش درآمده است. روش تحقيق در اين مقاله كتابخانه‏اى، و تجزيه و تحليل اطلاعات از نوع تحقيق موضوعى است.

مهم‏ترين نتايج اين پژوهش عبارت‏اند از: 1. به كارگيرى اسلوب‏هاى بيانى و هنرى در داستان‏هاى قرآن بر جذابيت و اثرگذارى مفاهيم داستان نقش بسزايى دارند و مخاطب را به شوق بيشترى وامى‏دارند تا با علاقه‏مندى و توجه وافرى در جهت انس بيشتر با كلام وحى گام بردارد. 2. اسلوب‏هاى داستانى قرآن در جهت هدايت و تربيت انسان است و اين با هدف نهايى نزول قرآن، يعنى هدايت بشر در مسير حق، ارتباط دارد.

كليدواژه‏ها: اسلوب‏شناسى، داستان، پى‏نوشت، تكرار، مفاجاة.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
164
شماره صفحه: 
45
محتوای تغذیه