پى‏نوشت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اسلوب‏هاى داستانى قرآن

معرفت سال بيستم- شماره 164-مرداد1390، 45-56

عباس اشرفى*

معصومه حيدرى**

چكيده

اسلوب داستانى، روش تأليف داستان است. اسلوب داستانى قرآن ويژه است؛ نه به شيوه رايج ميان عرب است و نه مشابه با شيوه‏هاى شعرى و نثر عرب. اين شيوه با استفاده از اسلوب‏هايى چون پى‏نوشت، تكرار، تصريف، و مفاجاة، بديع و جذاب‏ترين شيوه است. اين مقاله با هدف بررسى بخش‏هايى از اسلوب‏هاى بيانى و هنرى داستان‏هاى قرآن به نگارش درآمده است. روش تحقيق در اين مقاله كتابخانه‏اى، و تجزيه و تحليل اطلاعات از نوع تحقيق موضوعى است.

مهم‏ترين نتايج اين پژوهش عبارت‏اند از: 1. به كارگيرى اسلوب‏هاى بيانى و هنرى در داستان‏هاى قرآن بر جذابيت و اثرگذارى مفاهيم داستان نقش بسزايى دارند و مخاطب را به شوق بيشترى وامى‏دارند تا با علاقه‏مندى و توجه وافرى در جهت انس بيشتر با كلام وحى گام بردارد. 2. اسلوب‏هاى داستانى قرآن در جهت هدايت و تربيت انسان است و اين با هدف نهايى نزول قرآن، يعنى هدايت بشر در مسير حق، ارتباط دارد.

كليدواژه‏ها: اسلوب‏شناسى، داستان، پى‏نوشت، تكرار، مفاجاة.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
164
شماره صفحه: 
45
محتوای تغذیه