الگو

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

الگوی مفهومی سازة تصور از خدا براساس اسماء الهی در آیات و روایات با نگاه روان‌شناختی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

محمدناصر سقای بی‌ریا / استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسة آموزشي و پژوهشی امام خمینی ره    biria1390@gmail.com
حمید رفیعی‌هنر/ استاديار گروه روان‌شناسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي    hamidrafii2@gmail.com
* احد امیدی/ کارشناس ارشد روان‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Omidi.ahad@gmail.com
دريافت: 22/02/99                    پذيرش: 30/06/99
چکيده
«تصور از خدا» ازجمله موضوعات مهمی است که ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تصور از خدا در هستی‌شناسی اسلامی محور دین‌داری افراد را تشکیل می‌دهد و عامل مهمی در شکل‌گیری و تحول باورهای مذهبی افراد تلقی می‌شود و از اساسی‌ترین جنبه‌های نظام اعتقادی افراد مؤمن می‌باشد. با توجه به تفاوت دیدگاه اسلام و روان‌شناسی از سازة تصور از خدا، بررسی آن براساس دیدگاه اسلام، ابعاد دیگری از سازة تصور از خدا را آشکار خواهد کرد. به این منظور، هدف پژوهش حاضر، بررسی سازة تصور از خدا براساس اسماء الهی در آیات و روایات است. اسم‌های الهی در قرآن کریم و روایت مشهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع‌آوری گردید و با توجه به روش تحلیل محتوا و نظریه حوزه‌های معناشناسی از قبیل هم‌معنایی، چندمعنایی، حوزه واژگانی، شمول‌معنایی و تحلیل مؤلفه‌ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در نتیجه مشخص گردید سازة تصور از خدا براساس اسماء الهی، دارای دو بعد ذات و فعل می‌باشد؛ بعد ذات شامل سه محور ذاتیه، جلالیه و تقدیسیه است و بعد فعل شامل دو محور خلق و ربوبیت می‌باشد. محور خلق، شامل چهار مقولة عالمیت، خالقیت، مالکیت و قادریت است و محور ربوبیت شامل شش مقولة رحمانیت، غافریت، ناصریت، رازقیت، شاکریت و حاسبیت می‌باشد.
کلیدواژه‌ها: الگو، الگوی مفهومی، تصور از خدا، اسماء الهی، آیات و روایات، نگاه روان‌شناختی.
 
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
275
شماره صفحه: 
11
صفحه شروع مقاله: 
11
صفحه پایان مقاله: 
21

الگوی تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* محمد مطلبی فشارکی / دانشجوي دکتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    red.aseman@gmail.com
محمدجواد توکلی/ دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    tavakoli@iki.ac.ir
دريافت: 21/12/98                    پذيرش: 16/03/99
چکيده
تبيين الگوی تقدیر معیشت خانواده در رويكرد اسلامي از آن جهت مهم است كه تأمين معيشت خانواده مي‌بايد با كاركرد اصلي خانواده در پرورش نسل و همچنين اهداف كلان نظام اقتصادي اسلام سازگار باشد. این تحقیق با استفاده از روش تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي به دنبال تبيين الگوی تقدیر معیشت خانواده مسلمان در دو حوزة کسب و تخصیص درآمد مي‎باشد. بنا به يافته‌هاي پژوهش، كسب درآمد در خانواده مسلمان با هدف‌گذاري تأمين درآمد حلال بين حد کفاف و حد تزاحم صورت می‌گیرد. درآمدهاي كسب‌شده در چهار بخشِ مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و انفاق تخصیص داده می‌شود. خانواده با مدیریت صحیح درآمد، با رعایت‌کردن اصول حاکم بر الگوی مطلوب مصرف، ضمن تأمین احتیاجات اصلی خانواده، مي‌تواند مازاد درآمد خود را برای نیازهای آینده در درون و بیرون خانواده پس‌انداز کند و همچنین با سرمایه‌گذاری شرعیِ مازاد درآمد خود، زمینه کسب درآمد مجدد در خانواده و همچنین زمینه اشتغال افراد بيکار را فراهم آورد. همچنین خانواده‌ها بخشي از درآمد مازاد خود را نيز برای توانمندسازی خانواده‌های دیگر و رفع نیاز آنان صرف مي‌کنند. تحقق الگوی تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی و تحقق لايه‌هاي حمايتي بعدي، باعث مي‌شود كه وضعيت معیشتي خانواده‌ها بهبود يابد و در سطح كلان تعادل و ثبات اقتصادي در جامعه ايجاد شود.
کليدواژه‌ها: تقدیر معیشت، الگو، الگوی تقدیر معیشت، اقتصاد اسلامی، اقتصاد خانواده.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
272
شماره صفحه: 
91
صفحه شروع مقاله: 
91
صفحه پایان مقاله: 
103

جهادي بودن؛ الگوي اقدام و عمل قرآني در مواجهه با رسانه‌هاي نوين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 245 (ويژة جامعه‌شناسي)

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
245
شماره صفحه: 
11

زينب عليهاالسلام الگوى سلامت روان

سال بيست و دوم ـ شماره 192 ـ آذر 1392، 73ـ82

 

محمد زارعى توپخانه1

چكيده

اين نوشتار درصدد است نگرش حضرت زينب عليها السلام را به واقعه كربلا، از ديدگاه شناختى بك، مورد بررسى قرار دهد و با رويكرد توصيفى ـ تحليلى، سخنان بزرگ بانوى اسلام را در خلال حادثه كربلا استخراج نمايد. سپس با تبيين آن بر اساس سه مؤلفه اساسى نظريه شناختى بك (Becks Cognitive Theory) (در چارچوب جهان بينى اسلامى)، اسوه بودن حضرت زينب عليهاالسلام را ترسيم نمايد. يافته هاى پژوهش حكايت از آن دارد كه بر اساس سه مؤلفه اساسى نظريه شناختى بك، حضرت زينب عليهاالسلام يك الگوى تربيتى موفق سلامت روان و كنترل تكانه است كه مى تواند به عنوان يك الگوى كارآمد، در زمينه مديريت اختلالات پس ضربه اى (Post Traumatic Stress Disorders) و داغديدگى معرفى گردد.

كليدواژه ها: زينب عليهاالسلام، الگو، سلامت روان، نظريه شناختى بك.


1 كارشناس ارشد روان شناسى مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى قدس سره. mohammad358z@yahoo.com.

دريافت: 1/ 5/ 91 پذيرش: 8/ 9/ 92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
192
شماره صفحه: 
73

رسانه ملى و سبك زندگى

سال بيست و دوم ـ شماره 186 ـ خرداد 1392، 15ـ21

در گفت وگو با دكتر سيدحسين شرف الدين1

چكيده

سبك زندگى، از جمله مفاهيم رايج در علوم اجتماعى است كه در مقام معرفى برخى از واقعيت هاى فرهنگى جامعه به كار مى رود. تلقى «سبك» به عنوان شيوه، الگو، آيين، راه و رسم، نظم، قاعده و به تعبير برخى داستان زندگى در فرايندهاى جارى و پويش هاى مكرر و تجديدشونده، با فضاى  فرهنگى و انديشه اى جامعه ما تناسب بيشترى دارد.

     سبك در مقام تحقق امرى ترجيحى، تعينى، تجربى، تراكمى، نهادينه، تاريخى و ميان نسلى است. در مقام استقرار و براى نسل هايى كه بدان ارجاع مى دهند، ماهيت قاعده اى، هنجارى، توصيه اى و مناسكى دارد. در سطح فردى و روان شناختى، گاه از آن به منش، تيپ روانى و شخصيتى و عادت واره تعبير مى شود. در هر جامعه، معمولاً تنوعى از سبك ها و خرده سبك ها به اعتبارات مختلف رواج دارد. برخى سبك ها به دليل عموميت و ارجاع جمعى، كلان الگو شمرده مى شوند. مفهوم سبك به لحاظ گسترده معنا، تقريبا همه عناصر و مؤلفه هاى عينى و نمادين را دربر مى گيرد، اگرچه غالبا به جلوه هاى رفتارى و نمودهاى عينى تقليل يافته و تعريف مى شود.

     امروزه رسانه هاى جمعى، يكى از مجارى مهم و در مواردى بى بديل، در فرايند انتقال، تثبيت، تغيير، توجيه و حتى توليد سبك هاى زندگى شمرده مى شوند و اين گفت وگو به اين موضوع مى پردازد.

كليدواژه ها: سبك، رسانه، هنجار، الگو، عادت واره، فرهنگ، جامعه پذيرى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
186
شماره صفحه: 
15

درآمدى بر سبك زندگى اسلامى

 

سال بيست و دوم ـ شماره 185 ـ ارديبهشت 1392، 27ـ42

مجتبى فيضى*

چكيده

سبك زندگى از مفاهيم جديد در فضاى مدرنيته غربى است كه به سرعت مورد اقبال قرار گرفت و خاصيت ميان رشته اى يافت. هدف اين تحقيق، استخراج الگوى سبك زندگى اسلامى در ابعاد اعتقادى و اخلاقى، با تأكيد بر موضوع «نياز» نسبت به اين پديده است. معادل اين واژه در فرهنگ اسلامى، «سيره» مى باشد. سبك زندگى برآمده از آموزه هاى اعتقادى و ارزشى است و بنياد سبك زندگى اسلامى، علاوه بر اعتقادات كه مشتمل بر روح توحيد در تمامى شئون زندگى است، شامل امور ارزشى و اخلاقى ثابت است. تعاليم اسلام، دستورالعمل كلى به منظور وصول به سبك زندگى اسلامى را ارائه نموده است. بررسى تعامل دوسويه اجزاى مثلث «نياز، دين، سبك زندگى» نشان مى دهد كه ميان اين سه مقوله ترابط و پيوند گسست ناپذيرى وجود دارد. روش تحقيق به شيوه توصيفى ـ تحليلى مى باشد.

 

كليدواژه ها: سبك زندگى اسلامى، فرهنگ، نياز، اخلاق، سيره، الگو، دين.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
185
شماره صفحه: 
27

نيازهاى تبليغى نسل جوان در عصر ارتباطات با الگوپذيرى از سيره نبى مكرّم(صلى الله عليه وآله)

نيازهاى تبليغى نسل جوان در عصر ارتباطات
با الگوپذيرى از سيره نبى مكرّم(صلى الله عليه وآله)

اعظم رحمت آبادى
(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد تاريخ و تمدّن ملل اسلامى)

چكيده

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
117
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه