خوف و رجا

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ترس از خدا و نقش سازنده آن در زندگى *

ترس از خدا و نقش سازنده آن در زندگى (1)1

استاد محمّدتقى مصباح

چكيده

آدمى برخوردار از احساسات و عواطفى است كه ريشه در فطرت او دارد. فلسفه وجودى برخى ادعيه مأثور، تنوع حالات عارضى بر بندگان خداست. كسانى كه خوف و ترس بر آنان غالب شده است، براى اينكه دچار افراط نشوند، توصيه شده است كه دعاى خائفين را بخوانند؛ زيرا همواره حالت اعتدال ترس و اميد نسبت به خداى متعال در انسان ضرورى است. از يك‏سو، اگر انسان از هيچ چيز نترسد، نمى‏تواند جلوى هيچ ضرر و خسارتى را بگيرد و اگر هم در اميد به خدا افراط ورزد، از هيچ گناهى اجتناب نخواهد كرد. از سوى ديگر، اگر انسان از رحمت خدا نااميد شود، هرگز اميدى به نجات نخواهد داشت و از تلاش براى رهايى اجتناب خواهد كرد. از اين‏رو، همواره خوف و رجا، ترس و اميد در حد اعتدال در انسان ضرورى است. بر همين اساس، قرآن يكى از وظايف انبيا را انذار مردم مى‏داند. پيش شرط تأثير انذار انبيا، آمادگى حالت روحى و روانى و فطرى خوف و ترس از خداست تا انسان آمادگى لازم را به دست نياورد، امكان نجات و هدايت را نخواهد داشت.

كليدواژه‏ها: خوف و رجا، ترس از خدا، ترس و اميد

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
153
شماره صفحه: 
5

در جست‌وجوى رحمت الهى

در جست‌وجوى رحمت الهى (1)

                         استاد محمّدتقى مصباح

چكيده

در فرهنگ اسلامى، شرم و حيا خصلتى اصيل و ارزشمند محسوب مى‌شود و ريشه در فطرت انسانى دارد. در مقابل، در فرهنگ‌هاى غيراسلامى، بى‌حيايى و بى‌شرمى كمال محسوب مى‌شود. در اخلاق اسلامى خوف و رجا از يك‌سو، به معناى شناخت و قدردانى از نعمت سلامتى، صحت و نعمت‌هاى بى‌پايان خداست و از سوى ديگر، به معناى شناخت اين حقيقت است كه خداى متعال با توبه كردن انسان، مى‌تواند از لغزش‌هاى وى درگذرد و بر نعمت‌هاى او بيفزايد. اين هر دو، آدمى را مستعد توبه واقعى و دريافت رحمت الهى مى‌كند. طبيعى است كسانى كه به دنيا آلوده‌اند، لذايذ دنيوى آنان را از امور معنوى بازداشته و به پندار موهوم خويش، عوامل عزت را در نعمت‌هاى دنيوى جست‌وجو مى‌كنند معمولا توفيق توبه را نخواهند داشت. از اين‌رو، گناهان، انسان را به سقوط دچار و موجبات دلمردگى او را فراهم مى‌سازد؛ چيزى كه هر لحظه او را از رحمت الهى به دور و توفيق توبه را از او سلب مى‌گرداند. بنابراين، حيا و شرم در برابر جلال و كبرياى الهى، مانع از انجام گناه و موجبات روى آوردن به رحمت و بركات الهى به انسان و توفيق توبه را براى او فراهم مى‌سازد.

كليدواژه‌ها: توبه، استغفار، حيا، شرم، خوف و رجا، خضوع، مراتب توبه.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
145
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه