نعمت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحلیل و بررسی دیدگاه‌ها و آراء مفسران درباره مراد «نعمت» در آیة اکمال

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ و يكم، شماره دوم، پياپي 293، ارديبهشت 1401، ص 31ـ40

نوع مقاله: ترويجي
محسن قاسم‌پور راوندی/ استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران    m.qasempour@atu.ac.ir
فاطمه علایی رحمانی/ دانشیار گروه علوم قرآن وحدیث، دانشکده الهیات دانشگاه الزهراء، تهران، ايران     f.alaee@alzahra.ac.ir
* فهیمه غلامی‌نژاد/ دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان    fahimeh.gholaminejad@grad.kashanu.ac.ir

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
293
شماره صفحه: 
31

ضرورت رسيدگى شيعيان به يكديگر

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

اين مقاله به شرح و تفسير اوصاف و ويژگى هاى شيعيان واقعى در كلام معصومان عليهم السلام مى پردازد. ازجمله مهم ترين ويژگى كه مى توان به واسطه آن شيعيان واقعى را شناخت، رسيدگى آنان به يكديگر، به ويژه توجه شيعيان به فقرا و رسيدگى به آنان است. همچنين از ديگر ويژگى هاى شيعيان اينكه به قدر نياز و ضرورى از دنيا بهره مى گيرند. ازآنجاكه بندگان خالص خدا، قيامت را باور دارند و نگران فرجام خويش در قيامت هستند، سخت به عبادت و بندگى خدا مشغولند و همه همت آنان فراهم سازى توشه براى آخرت است. نيمه هاى شب سر به آستان ربوبى مى سايند و از ترس عذاب اخروى، زارى مى كنند. گويا مست و مدهوشند كه اين امر ناشى از باور به آخرت و فرجام قيامت است. البته، شيعيان واقعى همواره قدرشناس نعمت هاى بيكرانى هستند كه خداى متعال به ايشان ارزانى داشته است.

كليدواژه ها: نعمت، شيعيان واقعى، آثار بندگى، معادباورى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
213
شماره صفحه: 
5

آثار و پيامدهاى گناه در آينه دين و روان شناسى

سال بيست و سوم ـ شماره 205 -دي 1393

محمد زارعى توپخانه[1]

عذرى يارى شريفى[2]

چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسى آثار و پيامدهاى گناهان در آينه دين و روان شناسى است. اين تحقيق با استفاده از روش توصيفى ـ تحليلى، سراغ متون دينى و روان شناسى رفته است؛ نقش گناه در نزول بلا را بررسى كرده و به تبيين رابطه بين گناه و نزول بلا پرداخته است تا با آگاهى دادن به مخاطب در زمينه بلاخيز بودن گناه، زمينه دورى از گناه را فراهم آورد. نتايج حاصل از پژوهش نشان مى دهد كه گناه در قالب عناوينى همچون تغيير نعمت، اجابت نكردن دعا، احباط عمل، نقمت، آسيب هاى روانى ـ شخصيتى، كاهش عزت نفس، و كاهش شادكامى، بلا را محقق مى سازد.

كليدواژه ها: گناه، بلا، نعمت، احباط، نقمت، آسيب روانى.[1] كارشناس ارشد روان شناسى خانواده مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. mohammad358z@yahoo.com

[2] دانش آموخته سطح 2 جامعه الزهرا عليهاالسلام.

دريافت: 15/7/92               پذيرش: 25/9/93


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
205
شماره صفحه: 
85