غفلت

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (18)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح ره
چكيده

اين مقاله شرحي است بر كلام امام محمدباقر علیه السلام به جابربن يزيد جعفي در باب اوصاف شيعيان واقعي. يكي ديگر از اين اوصاف، اجتناب از تأخير در انجام كار خير و پرهيز از تسويف است. تسويف يعني انسان كار امروز را به بعد موكول كند. يكي از ريشه‌هاي امروز و فردا كردن كارها، غفلت است. غفلت انسان را بكلي از انجام تكليف بازمي‌دارد. راز موفقيت انسان در زندگي و انجام موفق كارها، اجتناب از تسويف و غنيمت شمردن فرصت‌هاست. مانع ديگر، كاهلي و بي‌حالي در انجام كارهاي خير است. نتيجة اين نوع برخورد با انجام امور خير، قساوت قلب است. اهمال و سستي و سهل‌انگاري نيز از موانع شتاب در كار خير است. عمر انسان بسيار گذرا و كوتاه است؛ شايسته است همتي كنيم و از لحظات عمر خود بهره ببريم. بنابراين، اگر كسي بخواهد به فرمايش امام محمدباقر علیه السلام نزد خدا عزيز و محبوب باشد، بايد در كارهاي خير شتاب كند و گرفتار موانعي مانند تسويف، غفلت و سستي و كاهلي نشود.
كليدواژه‌ها: تسويف، غفلت، قساوت قلب، غنيمت شمردن فرصت‌ها.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
283
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
9

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (7) *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چکيده

اين مقال شرحي است بر کلام امام محمدباقر علیه السلام پيرامون اوصاف شيعيان واقعي در باب شکر نعمت. گذشت که راهکار ايجاد انگيزه شکر در انسان، توجه به نعمت‌هاي الهي است. اساساً به يک معنا، هدف از اعطاي نعمت، شکرگزاري انسان است؛ هرچند صرف شکرگزاري زباني در اين زمينه کافي نيست، بلکه انسان بايد درصدد شناخت نعمت‌هاي الهي و کم نشماردن نعمت‌هاي زياد خدا و نيز ناچيز شمردن عبادت‌هاي زياد خود باشد.    

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
272
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
8

مؤلفه‌ها، عوامل و راه‌های مقابله با غفلت در منابع اسلامی با نگاهی روان‌شناختی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

سيدابوالفضل حسيني‌نسب/ كارشناس ارشد روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    hoseyni8865@yahoo.com
رحيم ميردريكوندي/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirderikvandi@qabas.net
دريافت: 30/6/98                    پذيرش: 7/10/98
چکيده
خداوند در قرآن تأکید فراوانی بر مذمت غفلت و غافلان داشته است و در آیات متعددی بیان مي‌كند که بسیاری از مردم از غافلان هستند «وَإِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُون» و گاهی بعد از رهنمودهای فراوان، تأکید کرده که از غافلان نباش «وَلا تَكُنْ‏ مِنَ‏ الْغافِلِين». با توجه به تفاوت دیدگاه اسلام و روان‌شناسی در مفهوم غفلت، تعیین ویژگی‌های آن براساس منابع اسلامی و روان‌شناختی، ابعاد دیگری از غفلت را آشکار خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین مؤلفه‌ها، عوامل و راه‌های مقابله با غفلت براساس منابع اسلامی است. بدین منظور ابتدا آیات و روایات و متون دینی مرتبط جمع‌آوری شد و با روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت، در نتیجه ویژگی‌ها و مؤلفه‌های غفلت از منابع اسلامی استخراج گرديد. نتایج حاکی از تعیین 7 مؤلفه نظری برای غفلت می‌باشد. همچنین در این پژوهش شش علت و شش راه مقابله با غفلت بیان شده است.
کلیدواژه‌ها: غفلت، روان‌شناسی اسلامی، منابع اسلامی، مؤلفه‌ها، عوامل، راه‌های مقابله.


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
266
شماره صفحه: 
57

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام؛ پرهيز از ظلم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده

اين متن شرحي است بر وصاياي امام محمدباقر علیه السلام به جابربن يزيد جعفي، از اصحاب خاص آن حضرت. از نظر آن امام همام، يكي از اوصاف شيعيان پرهيز از ظلم است؛ اينكه اگر كسي به شما ظلم كرد، شما نبايد به او ظلم كنيد. ظلم در مقابل عدل و به معناي از حد گذشتن است؛ وظيفه شيعيان اين است كه بايد حق افراد را رعايت كنند، و به حقوق آنان دست‌درازي نكنند. منشأ ظلم گاهي جهل و بي‌توجهي به سعادت دنيا و آخرت انسان است و گاهي هم دلبستگي به دنيا، مانع رعايت حقوق ديگران است و اين هر دو، از ساحت مومنان و شيعيان واقعي به دور است.  اين كلام تفسير و شرحي است بر انواع ظلم و انگيزه‌هاي آن از منظر امام محمدباقر علیه السلام.
كليدواژه‌ها: امام محمدباقر علیه السلام، ظلم، انگيزه‌هاي ظلم، عدل، جهل، غفلت.

 
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
266
شماره صفحه: 
5

عوامل خاموشي فطرت از منظرقرآن كريم

سال بيست و ششم ـ شماره 239 (ويژة اخلاق)

علی عارفی مسکونی / استاديار دانشگاه شهید باهنر کرمان                                                       aliarefi4762@yahoo.com

فاطمه درویشي بياضي /  سطح 3 حوزه علميه رشته تفسير و علوم قرآنی                                            mrl341@chmail.ir

دريافت: 23/8/95                                   پذيرش: 22/2/96

 

چکیده

خداوند متعال انسان را آفرید و در او نیرو و کششی درونی به سمت خیرات و خوبی‌ها و صراط مستقیم قرار داد. این نیروی درونی «فطرت» نامیده می‌شود. گاهی در بین انسان‌ها کسانی دیده می­شوند که در مسیری برخلاف فطرت خویش حرکت می­کنند و به گم‌راهی می­افتند. نوشتار پیش‌رو با هدف شناسایی عواملی که سبب انحراف فطرت از مسیر اصلی­اش می­شود، به رشتة تحریر درآمده است. این مقاله با روش تحقیق استنادي و با مراجعه به تفاسیر قرآن کریم، نگاشته شده است. در این مقاله، براساس آیات قرآن کریم يازده عامل (وسوسه­های شیطانی، غفلت، کبر و خودبینی، پندارگرايي، دنیاگرایی، زنگار دل، پيروي از هوای نفس، دوست ناباب، شخصیت‌گرایی، پيروي نسنجيده از اكثريت ناآگاه، و گسستن پیوند ایمان و خانواده) به عنوان عواملی که سبب خاموشی نور فطرت می­گردند، بررسی شده است. در پایان نیز راه‌کارهایی براي پیش‌گیری از ورود به این انحرافات بیان شده است.

 

كليدواژه‌ها: فطرت، وسوسة شیطانی، غفلت، انحراف، گم‌راهی.

 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
239
شماره صفحه: 
37

نجواى سرسپردگان معبود

معرفت سال بيستم ـ شماره 170 ـ بهمن 1390، 5ـ12

نجواى سرسپردگان معبود*

آيت‏‌اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

انسان مؤمن همواره بايد ارتباط قلبى‏اش را با معبود خويش حفظ نموده و سعادت زندگى دنيوى و اخروى را از او بخواهد. توفيق درخواست بندگى و انجام تكاليف الهى و نيز زدودن شك و ترديد و وسوسه‏هاى شيطان و پايدارى بر ايمان راسخ، از جمله دعاهاى ضرورى هر مؤمن راه يافته است.

براساس سنت الهى، دلى كه از ياد خدا غافل شود، همدم شيطان خواهد بود؛ اوست كه آمال و آرزوى انسان را رقم مى‏زند. اما دل انسان باتقوايى كه مجلاى نور الهى است، اندك توجهى غفلت از دلش زدوده مى‏شود. سرّ اينكه گاهى انسان از پذيرش دعوت حق و انبياى الهى سر باز مى‏زند، پيش‏داورى و دل‏بستگى به خواسته‏هاى خويش است. از اين‏رو، براى اينكه ايمان ما محفوظ بماند، بايد بر يقين و متعلقات ايمان استوار باشيم و از وسوسه‏هاى شيطان دورى كنيم.

كليدواژه‏ها: مناجات، شيطان، هواى نفس، حق، غفلت، انحراف از حق.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
170
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه