قانون مدنى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اشخاص صالح براى حضانت از منظر فقه اماميه و قانون مدنى

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 182 ـ بهمن 1391، 83ـ96

طاهر على محمدى*

 الهه خاكسارى**

چكيده

حضانت عبارت است از اقتدارى كه قانون به منظور نگهدارى و تربيت اطفال تا زمان رسيدن به بلوغ و رشد، به پدر و مادر اعطا مى كند. به دليل اهميت حضانت در بعد تربيتى و تأثيرگذارى آن در آينده فرزند از يك سو و پرسش هاى فراوانى كه در اين باره وجود دارد از سوى ديگر، اين پژوهش انجام شده است. در اين پژوهش كه به روش توصيفى ـ تحليلى تدوين شده، اين نتيجه به دست آمده كه برخلاف مشهور فقهاى اماميه و مطابق با ماده 1169 (اصلاحى 1382) قانون مدنى، در صورت حيات والدين، حضانت كودك تا هفت سالگى به عهده مادر و بعد از آن به عهده پدر مى باشد و در اين خصوص تفاوتى هم ميان پسر و دختر نيست. اگر فقط يكى از آن دو زنده باشد، نسبت به ساير خويشاوندان در سرپرستى كودك اولويت دارد. در صورتى كه هيچ يك از پدر و مادر زنده نباشند، حضانت به جدپدرى مى رسد و در صورت عدم وجود ولىّ، مسئوليت متوجه خويشاوندان به ترتيب تقدم در ارث برى مى شود.

 

كليدواژه ها: حضانت، كودك، پدر، مادر، فقها، قانون مدنى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
182
شماره صفحه: 
83

مهريه و اهميت حقوقى آن در استحكام ازدواج

مهريه و اهميت حقوقى آن در استحكام ازدواج

محمّداسحاق حبيبى
 (دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق خصوصى)

چكيده

«مهريه» كه تأسيس آن به منظور كمك به تثبيت و تحكيم پيوند زناشويى بوده، امروزه به عنوان يكى از معضلات بزرگ اجتماعى و وسيله‌اى براى استفاده ناصحيح عده‌اى براى رسيدن به مقاصد مالى و نيز مانع تحقق يافتن ازدواج‌ها گرديده است.

تأكيد بر مهريه توسط برخى از آيات، روايات و موادى از قانون مدنى ايران گرچه بيان‌كننده اهميت مهر و حمايت ويژه از زنان است، اما به دليل اجراى ناصحيح آن، مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته است. از اين‌رو، برخى از زنان و خانواده‌ها يگانه راه وصول به مقاصد مادى را تن دادن به ازدواج با تعيين مهريه‌هاى سنگين پنداشته‌اند، با اين استدلال كه مهريه سنگين رمز بقاى زندگى مشترك و مانع از اقدام مردان بر طلاق زنان است. در حالى كه اين نگاه نادرست به مهريه، ضمن آنكه از قداست مهريه كاسته و تأسيس آن را زير سؤال برده است، موجب متزلزل شدن ازدواج‌ها و تحقق يافتن طلاق‌هاى زودهنگام شده است.

نويسنده اين مقاله مى‌كوشد با استفاده از مستندات قانونى و شرعى و نيز تحليل‌هاى مناسب اثبات نمايد كه جنبه‌هاى تربيتى و ارزشى عقد ازدواج به مراتب بيش از مسائل مادى‌اند و سزاوار نيست به اين نهاد مقدّس صرفا از زاويه مالى نگريسته شود و بنيان خانواده بر اين اساس استوار گردد.

كليدواژه‌ها: عقد، مهريه، قانون مدنى، مقدار مهريه، وظايف زن، امتناع از مهريه.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
118
شماره صفحه: 
85
محتوای تغذیه