عهدين

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسي شناخت و آگاهي مفسران قرآن در ادوار پيشامعاصر نسبت به اعتقادات آئين مسيحيت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 41ـ50

نوع مقاله: ترويجي

محمود واعظي/ دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران    mvaezi@ut.ac.ir
* محمد آسائي/ دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران asaee@ut.ac.ir

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
41

احمد پيامبر موعود

احمد صلي‌الله‌عليه‌و‌آله پيامبر موعود

ابوالفضل روحي
(دانش‌آموخته حوزه علميه و دانشجوي دكتري فلسفه)

چكيده

بر اساس گزارش قرآن كريم، حضرت عيسي عليه‌السلام به آمدن پيامبري پس از خود به نام «احمد» بشارت داده است. آنچه هر پژوهشگري را به تأمّل و پژوهش بيشتر وامي‌دارد، يافتن پاسخ به اين پرسش‌هاست كه اين بشارت در كجا بيان شده است و حضرت عيسي عليه‌السلام با چه تعبيري از پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آلهياد كرده است؟ آيا در اناجيل موجود مي‌توان نشانه‌هايي از اين بشارت يافت؟ اين نوشتار با بررسي آيه بشارت عيسي عليه‌السلام تلاش كرده است به پرسش‌هاي بالا پاسخ دهد و آيات احتمالي را كه در آن عهدين به نبوت پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله اشاره كرده‌اند، جمع آوري كند. اگرچه با توجه به محرف بودن عهدين نمي‌توان به صورت يقيني ادعا كرد آنچه در اين كتاب آمده است همان بشارتي است كه قرآن كريم آن را گزارش كرده است.

كليدواژه‌ها: احمد صلي‌الله‌عليه‌و‌آله، عيسي عليه‌السلام، فارقليط، بارقليط، قرآن، عهدين.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
120
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه