جهانی شدن

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اسلام و جهاني شدن

اسلام و جهانی شدن

تعامل يا تقابل؟

مهدي نكوئي ساماني1

چكيده

هدف اصلي اين نبشتار بررسي نسبت فرايند جهانی شدن با جهانی شدن اسلام و يافتن پاسخ اين پرسش است كه آيا اسلام با جهانی شدن، تقابل دارد و يا تعامل؟ و بر فرض تقابلِ اين پديده با فرهنگ اسلام، مسلمانان در مواجهه با فرايند جهانی شدن، چه راهبردها و راه‏كارهايي مي‏توانند اتخاذ نمايند؟

نويسنده با رويكرد نظري و بررسي اسنادي و تحليل داده‏ها و نقد و بررسي يافته‏هاي پژوهشي، به پرسش‏هاي فوق پاسخ داده و چنين معلوم داشته است كه ماهيت جهانی شدن با جهاني‏سازي مترادف نيست. براي شناخت دقيق اين پديده، بايد به همه ابعاد، عوامل و پيامدهاي آن توجه داشت. جهانی شدن به لحاظ ماهيت، اهداف و مشخصه‏ها، و پيامدهايي كه دارد با آموزه‏هاي اسلام در تعارض است. در پايان نيز راه‏كارهايي براي برون‏رفت جهان اسلام از چالش‏هاي اين فرايند ارائه شده است.

كليدواژه‏ها: جهانی شدن، جهاني‏سازي، اسلام، تعامل، تقابل، ويژگي‏ها، راهبردها.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
133
شماره صفحه: 
61
محتوای تغذیه