آسيب‏ شناسى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جستارى در طلاق*

معرفت سال بيستم ـ شماره 171 ـ اسفند 1390، 135ـ149

جستارى در طلاق*

يوسف بهادرى**

قاسم ابراهيمى‏پور***

چكيده

طلاق يا جدايى زن از مرد به وسيله صيغه مخصوصى جارى مى‏شود كه با مفاهيمى همچون فسخ، اظهار فقد، و جدايى متفاوت است. حق طلاق با استناد به روايات و دلايلى مثل مسئوليت‏هاى اقتصادى مرد و تفاوت‏هاى طبيعى و جنسى بين زن و مرد به دست مرد سپرده شده است. دلايل طلاق را مى‏توان به دو دسته تقسيم كرد: يكى عدم پاى‏بندى به تعهدات، از جمله تعهد نسبت به معاشرت متعارف، ارضاى نياز جنسى، پرداخت نفقه؛ و ديگرى عدم تفاهم ميان زوجين كه فاصله عاطفى، كراهت، بى‏عفّتى، بى‏اعتنايى به دين يا ارتكاب بزه‏كارى و اعتياد از جمله مصاديق آن است. با اينكه در اسلام از طلاق به شدت نكوهش شده است، اما گاهى به دليل پايبند نبودن زن و مرد به وظايف خود و به خطر افتادن فلسفه ازدواج، آن را امضا كرده و در بعضى مواقع لازم شمرده است.

كليدواژه‏ها: طلاق، خانواده، اسلام، آسيب‏شناسى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
171
شماره صفحه: 
135

اسلامى‌ ‏سازى علوم انسانى؛ آسيب ‏‌شناسى

معرفت سال بيستم ـ شماره 167 ـ آبان 1390، 61ـ71

ابوالفضل ساجدى*

چكيده

اين مقاله به آسيب‏شناسى روند اسلامى‏سازى علوم انسانى در ايران مى‏پردازد. علوم انسانى كه ابعاد انسانى آدمى را مى‏كاود، براى اسلامى‏سازى به سازوكارهاى ويژه‏اى در بعد ساختارهاى آموزشى و پژوهشى، نيروى انسانى و توليدات علمى در اين عرصه نياز دارد كه هر سه داراى كاستى‏هايى است. كاركردگرايى به جاى صدق‏گرايى، تبيين‏گرايى به جاى استدلال‏گرايى، كاربردگرايى به جاى علم‏گرايى، نمونه‏هايى از آسيب‏هاى محتوايى در روند اسلامى‏سازى علوم انسانى تلقى مى‏شوند. فقدان روش‏شناسى مناسب در اين مسير نيز مشكلاتى را فراروى انديشمندان داخلى قرار داده است. تحقيق حاضر به روش تحليلى و جمع‏آورى اطلاعات به روش اسنادى انجام شده است.

كليدواژه‏ها: علوم انسانى، اسلامى‏سازى، آسيب‏شناسى، روش‏شناسى، توليد علم، ساختارشناسى، مبانى علوم انسانى اسلامى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
167
شماره صفحه: 
61
محتوای تغذیه