نصرالله خليلي تيرتاشي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ابن اخوه و انديشه‏ هاي اقتصادي

ابن اخوه و انديشه‏هاي اقتصادي

نصراللّه خليلي تيرتاشي1

مقدّمه

يكي از كمبودهاي مهم مراكز علمي، به ويژه دانشكده‏هاي اقتصاد، نداشتن منبعي است كه در آن »نظريه‏هاي اقتصادي متفكّران مسلمان« در چارچوب تحليلي كامل و منظم، جمع‏آوري شده باشند.

تدوين اين مقاله، گامي است به سوي اقتصاد اسلامي و تمهيدي است براي توجه به انديشه‏هاي اقتصادي جهان اسلام و گنجاندن آن‏ها در برنامه‏ريزي درسي دانشكده‏هاي اقتصاد.2

در اين مقاله، كلياتي شامل ضرورت طرح انديشه‏هاي اقتصادي انديشمندان مسلمان، زندگي‏نامه، آثار، شخصيت علمي و انديشه‏هاي اقتصادي ابن اخوه ارائه مي‏گردد.

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
89
شماره صفحه: 
53

ابن خلدون و علم عمران

ابن خلدون و علم عمران

نصراللّه خليلى تيرتاشى1

چكيده

تاريخ انديشه هاى اجتماعى ميراث علمى گران بهايى است كه بيانگر روند تكامل اين انديشه هاست. مطالعه انديشه هاى گذشتگان هميشه سودمند است، ولى بررسى ديدگاه هاى كسانى مهم تر است كه شاخه اى از دانش را پديد آورده اند. در تاريخ انديشه هاى اجتماعى غرب، اگوست كنت را به دليل آنكه به صورتى قانونمند و با روشى نو به تحليل وقايع اجتماعى زمان خود پرداخت، «پدر علم جامعه شناسى» مى نامند و انديشه هاى او را سرآغاز بحث هاى امروزين جامعه شناسى مى دانند. اين در حالى است كه ابن خلدون سال ها پيش از وى به همان روش، وقايع اجتماعى زمان خود را تحليل كرده است. مقدمه ابن خلدون، كه مشتمل بر انديشه هاى اجتماعى اوست، طى سال هاى 776ـ784 ق تأليف شده و جامعيت و قوّت تحليل هاى ابن خلدون هر انسانى را به شگفتى وامى دارد. اين مقاله در ابتدا، نگاهى مختصر به شرح حال ابن خلدون دارد و سپس «علم عمران» را، كه توسط وى ارائه شده، معرفى مى نمايد.

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
80
شماره صفحه: 
29

معيار تشخيص نيازهاى واقعى انسان از نيازهاى كاذب از ديدگاه اسلام

معيار تشخيص نيازهاى واقعى انسان از نيازهاى كاذب از ديدگاه اسلام

نصرالله خليلى تيرتاشى

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
75
شماره صفحه: 
105

توسعه انسانى از ديدگاه اسلام

توسعه انسانى از ديدگاه اسلام

نصرالله خليلى تيرتاشى

چكيده:

اين سؤال كه «معيارها و شاخص هاى توسعه انسانى چيست» با رويكردهاى گوناگونى قابل بررسى است. اين كه دين اسلام نيز درباره «توسعه انسانى»1 حرفى براى گفتن دارد يا نه، سؤالى جدّى و قابل تأمّل است.

بى شك، در طرح كامل انديشه اسلامى، مجموعه اى از نظام ها يك منظومه معرفتى تشكيل مى دهد كه نظام اقتصادى در آن جايگاه ويژه اى دارد. در داخل همين نظام، حوزه هاى متعددى از جمله حوزه «توسعه» مطرح است كه خود به حوزه هاى ريزترى تقسيم مى شود. با بروز پيامدهاى منفى توسعه اقتصادى صرف، توجه به ابعاد انسانى توسعه و توسعه پايدار ضرورت پيدا كرد و تحقيقات، گزارش ها و گردهمايى هاى زيادى در سطح جهانى به اين موضوع پرداخت. در همين زمينه، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد»2 به پيشنهاد فقيد پرفسور محبوب الحق، از سال 1990، همه ساله سلسله گزارش هايى درباره «توسعه انسانى كشورهاى جهان» منتشر مى سازد كه طى آن، درصدد آشكارسازى چهره كشورها در زمينه مسائل انسانى مى باشد. از آن جا كه معيارها و شاخص هاى ارائه شده در اين گزارش مبتنى بر انسان شناسى ناقص و يك بعدى ـ مادى مبتنى بر غريزه ـ مى باشد، از ديدگاه اسلام، نمى تواند مبيّن يك انسان توسعه يافته باشد كه انسان شناسى آن كامل و مبتنى بر فطرت و غريزه ـ هر دو ـ است. از اين رو، بررسى مجدد و ارائه معيارها و شاخص هاى توسعه انسانى واقع بينانه ضرورت مى يابد. بر همين اساس، در اين مقاله، پس از بيان مبانى لازم، معيارهاى رسيدن به توسعه انسانى از ديدگاه اسلام ارائه مى گردد.

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
107

ابن خلدون پدر علم اقتصاد

ابن خلدون پدر علم اقتصاد

ابراهيم م. اويس
نصرالله خليلى

چكيده

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
41
شماره صفحه: 
61
محتوای تغذیه