عبدالرضا ضرابي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نظريه هويت اجتماعي1

نظريه هويت اجتماعي1

مت جريس و جوليا روسو

ترجمه عبدالرضا ضرابي

طرح انديشه

نخستين تلاش هايي كه روابط بين گروه ها را تبيين مي كند، تأكيد دارند گروه هايي كه افراد آن، خود داراي تفاوت هاي شخصيتي هستند، نسبت به افراد ساير گروه هاي متفاوت با گروه خود، به گونه اي افراطي مي نگرند. با آغاز دهه 1970 تكيه بر مطالعه فرايندهاي اجتماعي مانند تعامل بين اعضاي گروه ها دستخوش دگرگوني شده بود. پيش از انتشار اثر تجفل،2روان شناسان اجتماعي تضاد بين گروه ها را رقابت براي دست يابي به منابع مي پنداشتند. كمك بزرگ تجفل اين بود كه نشان داد مسائل موجود در روابط بين گروه ها را مي توان با مراجعه به مجموعه اي از فرايندهاي اجتماعي درك كرد; زيرا اين گروه ها در صورت عدم رقابت مستقيم با يكديگر نيز به كار خود ادامه مي دهند. ديدگاه تجفل بهترين معرّف براي كمك به ماست كه تعصب هاي منفي را درك كنيم;

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
97
شماره صفحه: 
89

عاطفه مثبت و تصميم گيري1

عاطفه مثبت و تصميم گيري1

نويسنده: آليس. ام. ايزن

مترجم: عبدالرضا ضرّابي

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
92
شماره صفحه: 
84

رشد هيجاني1

رشد هيجاني1

نويسنده: آر. پيكرون

ترجمه: عبدالرضا ضرابي

انواع هيجانات سيستم‏هاي بنيادين روان‏شناختي هستند كه در راستاي خواسته‏هاي مهم محيطي و فرد سازگاري ايجاد مي‏كنند. اين سيستم‏ها به شدت با فرايندهاي فيزيولوژيك، شناختي، و رفتاري ارتباط دروني دارند. به همين دليل، براي آموزش، يادگيري و تحصيل داراي اهميت بسيار مي‏باشند. ليكن به دليل آنكه بر تحقيقات روان‏شناختي رويكردهاي رفتاري و شناختي سايه افكنده‏اند، شناخت علمي درباره رشد هيجاني هنوز تقريبا محدود است.

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
87
شماره صفحه: 
81

عاطفه، احساس و يادگيرى1

عاطفه، احساس و يادگيرى1

نويسنده: م. بوكارت

مترجم: عبدالرضا ضرابى

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
81
شماره صفحه: 
64

تربيت زيبايى شناختى*

 

 

 

تربيت زيبايى شناختى*

جان الياس
عبدالرضا ضرابى

اشاره

اين مقال از كتاب فلسفه تعليم و تربيت نوشته جان الياس، به فارسى برگردان شده است:

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
57
شماره صفحه: 
69

فلسفه و تعليم و تربيت(1)

فلسفه و تعليم و تربيت(1)

جان الياس
ترجمه عبدالرضا ضرابى

چكيده

فلسفه بر وضوح، قصد، انتقاد و توجيه به عنوان ارزش هاى مهم براى مربيان تأكيد دارد. متقن ترين نمونه فلسفه تعليم و تربيت از سوى جان ديويى و در عصر ما نيز از سوى پائولو فربر ـ كسى كه به فلسفه تعليم و تربيت به عنوان ابزارى براى بازسازى تجربيات انسان، مدارس و جامعه مى نگريست ـ ارائه شده است. در اين نوشتار، نويسنده تاريخچه مختصرى از فلسفه تعليم و تربيت و بيان رويكردهاى مطرح در اين زمينه مى پردازد و در ضمن آن، به شرح و توضيح نهضت تحليلى در فلسفه و نفوذ آن در فلسفه تربيتى پرداخته و از پيترز به عنوان برجسته ترين فيلسوف تعليم و تربيت معاصر و چهار حوزه كارى كه براى فلاسفه مطرح است، نام مى برد. سپس انواع فلسفه تعليم و تربيت، تقسيم بندى هاى متفاوتى كه در اين خصوص انجام شده است را بيان مى كند. براساس يكى از اين تقسيم بندى ها، فلسفه تعليم و تربيت به عمومى و حرفه اى تقسيم مى شود. رويكردهاى ديگرى كه در اين جا به آن ها اشاره شده است عبارتند از: الهام بخش، دستورى و فرمايشى، تحقيقاتى و تحليلى. و در پايان نويسنده شيوه هايى از تدريس فلسفه تعليم و تربيت را توضيح داده است. به واقع اين مقال، به نوعى رابطه فلسفه و تعليم و تربيت را براى محققان آشكار مى سازد.

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
54
شماره صفحه: 
84

تربيت عقلانى(2)intellectual Education

تربيت عقلانى(2)
intellectual Education

نويسنده: جان الياس
مترجم: عبدالرضا ضرّابى*

 

چكيده

گذشت كه تعليم و تربيت دراصطلاح رايج خود، بر عقلانيت يعنى پرورش انديشه دلالت دارد. انواع گوناگون تربيت كه اصطلاحاً، اخلاقى، سياسى، زيبايى شناختى نام گرفته اند، اولين حاميان تربيت عقلانى، رويكردهاى مختلف به تربيت عقلانى، ديدگاه سنتى تعليم و تربيت، بررسى بحث هاى معاصر در زمينه تربيت عقلانى و پيشنهاد بازگشت به تعليم و تربيت ليبرال و عقلانى از سوى عده اى از دانشمندان و مربيان و... از جمله موضوعات مورد بحث در اين مقال است. قسمت آخر اين مقاله را با هم پى مى گيريم:

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
45
شماره صفحه: 
110

تربيت عقلانى

تربيت عقلانى

نويسنده: جان الياس
مترجم: عبدالرضا ضرّابى

 

چكيده

تعليم و تربيت در رايج ترين كاربرد خود بر عقلانيت يعنى پرورش انديشه دلالت دارد. انواع گوناگون تربيت كه اصطلاحاً، اخلاقى، سياسى، زيبايى شناختى و مانند آن نام گرفته اند، همه مؤلفه هاى شناختى يا عقلانى دارند.

اولين حاميان تربيت عقلانى فلاسفه يونان يعنى سقراط، افلاطون و ارسطو بودند.

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
44
شماره صفحه: 
39

ظهور عواطف انساني1

ظهور عواطف انساني1

نويسنده: مايكل لوئيس2

مترجم: عبدالرضا ضرابي

[مقدّمه]

مشاهده نوزادان تازه متولد شده، نشان مي دهد كه رفتار عاطفي نسبتاً اندكي در آنها وجود دارد. آنها گريه مي كنند; هنگام درد، تنهايي يا نياز به غذا و مراقبت، پريشان به نظر مي رسند. آنها نگاهي مهربان دارند و در عالم خود به اشيا و اطرافيان خيره مي شوند. آنها ظاهراً به صدا گوش مي دهند، به اشيا مي نگرند و به تأثيرات قلقلك پاسخ مي دهند. به علاوه، به نظر مي رسد آنها عواطف مثبتي مانند شادي، و رضايت مندي را (از خود) بروز مي دهند. وقتي تغذيه آنها موقتاً قطع مي شود يا تغيير مي كند، دست و پا مي زنند، لبخند مي زنند و احساس رضايت مي كنند. اگرچه از نظر نشستن، خوابيدن و حتي چهره، حالت هاي زيادي از خود بروز مي دهند، (اما) مجموعه عواطف غير وابسته اي كه آنها به نمايش مي گذارند نسبتاً اندك است. با اين وجود، در طول ماه ها و در حقيقت، تا پايان سه سالگي، همين كودكان عواطف فراواني را ابراز مي كنند و در واقع، بعضي ها عقيده دارند كه تا اين سن، مي توان گفت تمام عواطف بزرگ سالي در آنها به وجود آمده است. (لوئيس، 1992) در طول سه سال، بروز و ميزان عواطف انساني از كم به زياد تغيير كرده است. براي درك اين رشد سريع، ضروري است موضوعاتي را كه به بيان دقيق رشد عواطف كمك خواهد كرد، مورد توجه قرار دهيم. اولين موضوع تحت عنوان «مكان شناسي3 ويژگي هاي عاطفي» مطرح است. در درون اين بحث، رشد خصيصه هاي مذكور مورد ملاحظه قرار گرفته است. سرانجام به توالي رشدي در طول اين سه سال از زندگي نيز توجه شده است.

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
104
شماره صفحه: 
73
محتوای تغذیه