جواد سليماني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

واكنش روحانيت در برابر توطئه استحاله انقلاب مشروطه

واكنش روحانيت در برابر توطئه استحاله انقلاب مشروطه

جواد سليمانى

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
77
شماره صفحه: 
95

رهبران فكرى مشروطه غربى ماهيت، اهداف، ترفندها

رهبران فكرى مشروطه غربى
ماهيت، اهداف، ترفندها

قسمت دوم
جواد سليمانى

 

اشاره

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
67
شماره صفحه: 
59

رهبران فكرى مشروطه غربىماهيت، اهداف، ترفنده

رهبران فكرى مشروطه غربى
ماهيت، اهداف، ترفنده

جواد سليمانى

 

اشاره

بسيارى از مواضع فكرى و سياسى منوّرالفكران غير مذهبى دهه دوم و سوم انقلاب اسلامى ايران با انديشه ها و ترفندهاى روشن فكران ليبرال عصر انقلاب مشروطه شباهت دارد; حتى در برخى موارد شعارها و راه كارهاى آنان براى نفوذ و استحاله هويّت دينى ملت مسلمان ايران كاملا بر يكديگر منطبق مى باشند. از اين رو، نوشتار حاضر به طور فشرده و گذرا به افكار، فعاليت ها، و ويژگى هاى شخصيتى دو تن از رهبران فكرى مشروطه غربى در ايران پرداخته، راه كارهاى آنان را براى مبارزه با نيروهاى مذهبى جامعه ايران مورد بررسى قرار داده است.

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
65
شماره صفحه: 
104

نگاهى به ويژگى هاى اصحاب سيدالشهدا(عليه السلام)

 

 

 

 

 

 

 

نگاهى به ويژگى هاى اصحاب سيدالشهدا(عليه السلام)

جواد سليمانى

چكيده

روزى كه سيدالشهدا نهضت خويش را آغاز كرد، كوفه دست كم داراى يك صدهزار رزمنده بود كه بخش عظيمى از آن ها از محبّان اهل بيت(عليهم السلام)به شمار مى آمدند. بر همين اساس، شهرهايى چون مكه و مدينه و بصره مملو از رزمندگانى بودند كه از يك سو، به فسق يزيد معترف و از سوى ديگر، از شأن و منزلت والاى امام حسين(عليه السلام)آگاهى داشتند. اما از آن جمعيت كثير تنها عده بسيار اندكى آن حضرت را يارى نمودند. با توجه به اين واقعيت تلخ، دو پرسش مطرح مى شود: يكى آن كه، فلسفه كاهلى آن جمعيت كثير در حمايت از سيدالشهد(عليه السلام)چه بوده است؟ ديگر آن كه، ياران اباعبداللّه(عليه السلام)چه خصلت هاى ويژه اى داشتند كه در عصرى كه جمع كثيرى از همگنانشان در خواب غفلت فرو رفته بودند، تا پاى جان از آن حضرت دفاع نمودند؟

اين مقال در تلاش است تا به پرسش دوم پاسخى مناسب ارائه نمايد. از اين رو، با مطالعه و بررسى زندگانى و سخنان آنان، به اين نتيجه رهنمون شده است كه شهداى كربلانسبت به سايرمسلمانان معاصر خويش در اطلاعات دينى و تحليل اجتماعى برترى قابل ملاحظه اى نداشته اند و حتى در التزام به عبادت هاى فردى امثال و اشباه زيادى داشته اند. آنچه ايشان را از سايران ممتاز نموده و بدين فوز بزرگ رسانده است، معرفت به مقام امامت و ولايت و عشق و ارادت فزاينده به امام حسين(عليه السلام)بوده است.

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
59
شماره صفحه: 
60

نقش خواص در تضعيف حكومت على(عليه السلام)

نقش خواص در تضعيف حكومت على(عليه السلام)

جواد سليمانى

 

يكى از مهم ترين ثمره هاى تاريخ، عبرت گرفتن از سرگذشت پيشينيان مى باشد. قرآن كريم پس از نقل حوادث تلخ و شيرين زندگى حضرت يوسف(عليه السلام) مى فرمايد: «همانا داستان هاى زندگى آنان، مايه عبرت صاحبان عقل و خرد مى باشد.»1

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
26

جامعه مدنى و ميرزاى نائينى(رحمه الله)

جامعه مدنى و ميرزاى نائينى(رحمه الله)

جواد سليمانى

 

چكيده

در سال هاى اخير، برخى از اصحاب بيان و قلم «جامعه مدنى» را به عنوان جامعه آرمانى خويش معرفى كرده و گاه آن را برگرفته از «مدينة النبى» و گاه مقابل جامعه ولايى دانسته اند. سرانجام كتاب «تنبيه الامّة و تنزيه الملّة» ميرزاى نائينى را به عنوان اولين منشور جامعه مدنى ايران معرفى نموده اند تا از اين رهگذر براى نظريه هاى خود تأييدى از علماى دين بياورند. لذا ما در اين مقاله ابتدا برخى از مؤلفه هاى جامعه مدنى موردنظر دگرانديشان را مطرح كرده سپس مميزات جامعه مطلوب ميرزاى نائينى را مورد بررسى قرار داده و با مقايسه آن ها با يكديگر به اين نتيجه رسيده ايم كه جامعه مطلوب نائينى با جامعه ولايى تهافتى ندارد، بلكه در هر دو جامعه، مردم سالارى دينى سارى و جارى بوده و احكام دين يكى از مبانى ثابت قوانين آن ها به حساب مى آيد و فقيهى جامع الشرائط در رأس آن ها قرار دارد.

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
96

اولويت هاى طرح سامان دهى اقتصادى در حكومت اميرالمؤمنين(عليه السلام)

اولويت هاى طرح سامان دهى اقتصادى در حكومت اميرالمؤمنين(عليه السلام)

جواد سليمانى

 

چكيده

امروزه جامعه اسلامى ما از درامد ارزى خوبى برخوردار است، اما در مقابل، فقر و بى كارى بى داد مى كند. روزى كه امام على(عليه السلام) نيز حكومت را به دست گرفتند عايدات فتوحات قلمروهاى ثروتمند عراق و ايران و شام و مصر جامعه اسلامى را در وضع مطلوبى قرار داده بود، اما در عين حال، عده زيادى از مردم با مشكلات معيشتى جدّى روبه رو بودند و در تنگ دستى روزگار مى گذراندند. از اين رو، على بن ابى طالب(عليه السلام) به محض تصدى منصب خلافت، روند رو به رشد فتوحات را تا حد زيادى متوقف ساختند و توزيع عادلانه و برابر درامد ناشى از فتوحات و مصادره اموال ثروت هاى بادآورده نامشروع را در اولويت نخست اصلاحات اقتصادى خود قرار دادند. در اين نوشتار، با طرح سياست هاى اصولى اصلاحات اقتصادى اميرالمؤمنين(عليه السلام) و راهكارهاى اجرايى آن، سعى شده است اولويت هاى طرح سامان دهى اقتصادى آن بزرگوار در حد توان ارائه گردد.

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
47
شماره صفحه: 
6

سنّت آزمايش در منظومه هستى از منظر قرآن

سنّت آزمايش در منظومه هستي از منظر قرآن

(فلسفه، تحوّل و رابطه با ساير سنّت‌ها)

                       جواد سليماني1

چكيده

هر يك از سنن الهي حاكم بر تاريخ، براساس حكمت خاصي در نظام هستي قرار داده شده است و ارتباط حساب‌شده و هماهنگي با ساير سنن الهي حاكم بر تاريخ دارد، كه تحقيق درباره آن بينش انسان را در باب تطوّرات جامعه و تاريخ عمق مي‌بخشد. اين مقاله با رويكرد نظري و با روش مطالعه اسنادي، و با هدف بررسي حكمت استقرار، فرآيند تطوّر و روابط سنّت آزمايش ـ يكي از سنّت‌هاي الهي حاكم بر تاريخ ـ با ساير قوانين الهي حاكم بر جامعه و تاريخ از منظر قرآن كريم تدوين يافته است. بررسي نوع ارتباط سنّت مذكور با سنّت‌هايي از قبيل تداول قدرت، تزيين نعمت‌هاي دنيوي، بعثت پيامبران، تنازع، وجود تفاوت‌ها، مسئوليت، امهال، مكر، استدراج و تقدير رزق از نكات تازه اين مقاله به شمار مي‌رود. تدبّر در آيات و ديدگاه‌هاي مفسّران قرآن، مهم‌ترين مددكار ما در اين مقاله به شمار مي‌آيد.

كليدواژه‌ها : قرآن، سنّت‌هاي الهي، آزمايش، امتحان، روابط سنن الهي.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
143
شماره صفحه: 
95
محتوای تغذیه