يارعلي كرد فيروزجايي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نمونه‏هايي از حس‏گرايي در عالم اسلامي

نمونه‏هايي از حس‏گرايي در عالم اسلامي

علي فيروزجايي

مقدّمه

در عرصه تفكر و انديشه همواره دو گرايش حس‏گرا و عقل‏گرا، كمابيش، در تقابل با يكديگر ظاهر مي‏شوند. در عالم اسلامي و حوزه تفكر مربوط به آن نيز اين دو گرايش يافت مي‏شود. مقاله حاضر درصدد است تا نمونه‏هايي از حس‏گرايي را در جهان اسلام گزارش و توصيف كند. در اين مقاله به ديدگاه‏هاي ابن تيميه و محمدامين استرآبادي، از متفكران قديمي، و دكتر زكي نجيب محمود و دكتر علي سامي النشار از متفكران معاصر عرب پرداخته مي‏شود. ديدگاه‏هاي مزبور هرچند جاي تحليل و ارزيابي دارند، اما به دليل رعايت اختصار از نقد و بررسي مفصل آن‏ها صرف‏نظر مي‏شود.

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
88
شماره صفحه: 
80

براهين اثبات خدا نزد ارسطو

براهين اثبات خدا نزد ارسطو

يارعلى كرد فيروزجائى

پيش گفتار

ارسطو مانند افلاطون جايگاه ويژه‌اى در تاريخ تفكر بشرى دارد. آثار ارسطو از روزگارى كه منتشر شدند تا به امروز، همواره در معرض شرح و تفسيرهاى گوناگونى قرار گرفتند. فلسفه اسلامى نيز عميقاً وامدار آثار و افكار ارسطو است و غالباً او را به عنوان متفكر الهى تلقى كرده است. اما در فلسفه جديد غرب كوشش مى‌شود ارسطو به گونه‌اى ملحد و غير الهى معرفى گردد. يكى از تفكرات ارسطو كه در معرض چنين تفسيرى قرار گرفته است، نظر او درباره خداست. برخى از ارسطوشناسان درصددند محرّك اول ارسطو را از فاعليت و تأثير علّى در هستى بركنار دارند. آنان بر اين نكته تأكيد دارند كه ارسطو محرّك اول را از باب غايت و معشوق افلاك، علّت حركت افلاك مى‌داند، نه از باب موجد و فاعل حركت. اين مقاله درصدد است اثبات كند كه ارسطو محرّك اول را فاعل حركت مى‌دانسته است. نگارنده درصدد استقصاى تام براهين اثبات خدا نزد ارسطو نبوده است، اما به غير اين براهين، به برهان ديگرى در آثار ارسطو دست نيافته است.

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
63
شماره صفحه: 
57

ماهيت معرفت در نظر افلاطون

ماهيت معرفت در نظر افلاطون

يارعلي كرد فيروزجايي

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
101
شماره صفحه: 
78
محتوای تغذیه