محمدجواد نوروزي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

چالش انديشه دينى وسكولار در عصر رضاشاه

چالش انديشه دينى وسكولار در عصر رضاشاه

محمدجواد نوروزى

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
78
شماره صفحه: 
75

نظريه سازى در علوم اجتماعى با تأكيد بر نقش پيش فرض و پارادايم

نظريه سازى در علوم اجتماعى
با تأكيد بر نقش پيش فرض و پارادايم

محمدجواد نوروزى

مقدّمه

هدف اين نوشتار گفتوگو درباره نظريه سازى1 است. در پردازش نظريه، عوامل گوناگونى دخالت دارند. در اين مقال، تنها به نقش پيش فرض ها و پارادايم ها اشاره خواهد شد. براى روشن شدن جايگاه و دورنماى بحث، ضرورى است نخست پرسش هايى را كه در اين زمينه مطرحند، بيان شوند. سپس به بحث درباره پرسش هايى كه به فهم هدف موردنظر مدد مى رسانند، پرداخته شود. مهم ترين اين پرسش ها عبارتند از:

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
72
شماره صفحه: 
95
محتوای تغذیه