سلمان حبيبي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مأخذشناسى «دين شناسى»

مأخذشناسى «دين شناسى»

سلمان حبيبى

اشاره

شناخت منابع و مآخذ، گام نخست هر تحقيق است. امروزه كتاب شناسى و مأخذشناسى به عنوان يك ضرورت مطرح شده و به صورت رشته آموزشى و تخصصى درآمده است. در راستاى استفاده بهينه پژوهشگران، بر آن شديم تا منابع مربوط به بخشى از تحقيقات مرتبط با موضوعات مجله را، كه در قالب كتاب يا مقاله در نشريات و مطبوعات مختلف عرضه شده است، فراهم ساخته و در اختيار خوانندگان محترم مجله قرار دهيم تا بتوانند افزون بر بهره گيرى از مطالب مجله، براى پى گيرى و مطالعه بيشتر در اين زمينه از منابع گسترده ترى كمك گيرند. در اين شماره موضوع «دين شناسى» تقديم خوانندگان محترم مجله مى گردد. هرچند به دليل فرصت اندك، فرصت گردآورى همه كتاب ها و مقالات در اين زمينه ميسر نشد، اما تلاش شده است تا دست كم بخش عمده اى از اين منابع آورده شود. معرفت

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
78
شماره صفحه: 
111

مأخذشناسى آثار مكتوب پيرامون زندگى، شخصيت، آراء و انديشه هاىاستاد شهيد آيت اللّه مرتضى مطهرى

مأخذشناسى آثار مكتوب پيرامون زندگى، شخصيت، آراء و انديشه هاىاستاد شهيد آيت اللّه مرتضى مطهرى

سلمان حبيبى

اشاره

هر آن چه نويسند و گويند و بخواهند مقام آن شهيد مطّهر و منزلت انديشه ها و آثارش را بنمايانند، نكته اى از هزاران نيز نخواهد شد و هم چنان قدر آن عزيز سفر كرده كه هزاران قافله دل، همره اوست ناشناس و ناآشنا باقى خواهد ماند و هرچه از زبان و قلم عاشقان مطهرى تراود، فقط اداى دينى است به ساحت سپيد آن شهيد سرخ سيما. آنچه در پى مى خوانيد نشانىِ شمه اى از واگويه هاى نشر، در خصوص زندگى، آثار، انديشه ها و شخصيت اين فريد دهر و علامه عصر است و ان شاء الله مقبول پژوهندگان و رهروان راه روشن مطهرى افتد.

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
77
شماره صفحه: 
115
محتوای تغذیه