گان آر. سمين

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

فقدان ايمان تأثير ارتباط فرزند با مادر در انتقال ارزش هاى اخلاقى1

فقدان ايمان تأثير ارتباط فرزند با مادر در انتقال ارزش هاى اخلاقى1

نويسندگان: تون دبليو. تاريس2 و گان آر. سمين3

مترجم: هادى حسين خانى

چكيده

اين مقاله التزام و تعهد دينى نوجوانان را به عنوان نتيجه كيفيت تعامل مادر با فرزند و تعهد دينى مادران مورد بررسى قرار مى دهد. اين امر شاهدى بر اين اصل است كه انتقال نُرم ها و ارزش هاى پدر و مادر به فرزندان بسته به چگونگى تعامل آن ها، تسهيل يا دشوار مى گردد. انتظار ما آن بود كه در مواردى كه مادر از تعامل خوبى با فرزند برخوردار است، والدين بهتر بتوانند ارزش هاى خود را به فرزندان خويش سرايت دهند و نتيجه آن عدم التزام كمتر و تعهد دينى بيشتر در خانواده هاى برخوردار از كيفيت بالاى تعامل خانوادگى باشد. اين انتظار با استفاده از داده هاى 223 جفت مادر و نوجوان انگليسى، به وسيله تحليل واگشت (رگرسيون) منطقى و واگشت متداول به بوته آزمايش گذاشته شد. نتايجى كه نشان مى دادند مادران در نقش عامل اخلاقى خويش چگونه مى توانند از ارتباط خوب مادر و فرزند بهره مند شوند، تا حدّ زيادى فرضيات را تأييد كردند.

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
81
شماره صفحه: 
37
محتوای تغذیه