تربيت اخلاقى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

آسيب شناسى تربيت اخلاقى (تربيت تحميلى)

آسيب شناسى تربيت اخلاقى
(تربيت تحميلى)

هادى حسينخانى

(دانش آموخته حوزه علميه قم; دانشجوى دكتراى روان شناسى تربيتى)

چكيده

تربيت اخلاقى بخش قابل توجهى از برنامه ها و فعاليت هاى تربيتى ما را در خصوص نسل آينده به خود اختصاص داده است. در عين حال، اين ساحت از تربيت نيز همچون ديگر ساحت ها، از بروز آفت ها و آسيب هايى كه در روند آن اختلال ايجاد مى كند، در امان نيست. نوشتار حاضر در پى آن است كه «تربيت تحميلى» را به عنوان مانع و آفتى در مسير تربيت صحيح اخلاقى مورد بررسى قرار داده، با ارائه تعريفى از آن، برخى از نمودها و جلوه هاى آن را ترسيم نمايد. همچنين با بازشناسى عوامل و ريشه هاى تحقق تربيت تحميلى، آثار و پيامدهاى آن را مورد توجه قرار داده و در پايان نيز راه كارهايى براى مقابله با آن ارائه دهد.

كليدواژه ها: تربيت اخلاقى، آسيب شناسى، تربيت تحميلى، الگوبردارى ناصحيح، خودرأيى، شتاب زدگى.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
112
شماره صفحه: 
17
محتوای تغذیه