معجزه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جايگاه عقل در قلمرو دين

جايگاه عقل در قلمرو دين

محمود خيراللهي1

چكيده

هدف اين مقال، بررسي و تحليل راه‏كارهاي حياتي دين و نقش آن در سرنوشت فردي و اجتماعي انسان و نيز جايگاه حساس عقل در قلمرو دين و نيز آسيب‏شناسي عقل و دين و رابطه آن دو با يكديگر مي‏باشد. آيا عقل و وحي حجت ذاتي دارند؟ مهم‏ترين پشتوانه اخلاق و وظايف انساني كدامند؟ اين نوشتار با رويكرد نظري نوعي هشداري است دردمندانه به رهبران دين كه در تفسير متون ديني و تحليل اصول و مباني عقيدتي و صدور فتوا و بيان وظايف شرعي، رهيافت‏هاي عقل را مدّنظر داشته باشند. برخي يافته‏هاي مهم اين مقاله عبارتند از: حجت ذاتي عقل و وحي، تعهد و ايمان فردي مهم‏ترين پشتوانه براي اخلاق و وظايف انساني است. سرانجام نويسنده در تلاش است تا بين دو رويكرد عقل‏گرايي و دين‏گرايي، تنش‏زدايي نموده و ميان آن دو آشتي برقرار كند.

كليدواژه ‏ها: عقل، وحي، دين، تعبّد، تعقّل، حسن و قبح عقلي، معجزه، سكولاريزم.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
132
شماره صفحه: 
73

معجزه و پديده هاى خارق العاده و فراروان شناختى

معجزه و پديده هاى خارق العاده و فراروان شناختى

حسن رضايى مهر

(دانش آموخته حوزه علميه قم; دكترى كلام اسلامى)

چكيده

انسان در مسير زندگى خويش از بدو خلقت تاكنون، خود را با پديده هاى شگفت آورى روبه رو مى ديده است. شگفتى و جذابيت چنين پديده هايى براى انسان بيشتر از آن رو بوده است كه صبغه اى خارج از شكل معمول موجودات داشته اند، و به تعبيرى، خارج عادت محسوب مى شدند. در اينكه امور خارق العاده، هدف مند و غايت محور بوده و با اثباب امر غيرمعتاد و يا نفى امر معتاد، هدف خاصى را دنبال مى كنند، ترديدى نيست، اما امورى از قبيل نوع غايت، و بهره مندى از مقبوليت الهى، آنها را از هم متمايز مى كند. همين تنوع موجود در خوارق عادتى كه با پيشينه اى طولانى به وقوع پيوسته است، موضوع مطالعه انديشمندان بخصوص متكلمان گرديده و نظر آنان را نسبت به حقيقت و كيفيت تحقق آنها، به خود جلب كرده است. معجزه به عنوان مهم ترين و اصيل ترين امر خارق العاده است كه روايات تاريخى متقن وقوع آن را به اثبات رسانده است. از آن رو كه در گذر زمان شاهد خوارق عادت ديگرى از قبيل كرامت، سحر، جادو و امورى از قبيل تله پاتى، هيپنوتيزم بوده ايم، در اين نوشتار به تأليف امور يادشده پرداخته و تفاوت آنها با معجزه را از نظر مى گذرانيم.

كليدواژه ها: معجزه، كرامت، سحر، كهانت، شعبده، تله پاتى، هيپنوتيزم.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
113
شماره صفحه: 
117
محتوای تغذیه