لغوگريزى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اخلاق و عرفان اسلامى

اخلاق و عرفان اسلامى

استاد محمّدتقى مصباح

چكيده

راه تكامل انسان راه عبوديت و بندگى خداست و حقيقت بندگى در نفى استقلال از خود. براى نيل به اين مقصود، انسان بايد اراده اش در اراده خدا فانى شود و فقط چيزى را بخواهد كه خدا مى خواهد. اين همان سير تقواست كه مراحلى دارد. تواضع در برابر خدا بدين معناست كه انسان چيزهايى را كه براى خود قايل است، به صاحبش برگرداند; چراكه رداى كبريايى مخصوص خداست و كسى در مقابل او چيزى ندارد. اين تواضع در برابر خدا موجب قرب ربوبى مى گردد.

اما بايد توجه داشت كه تواضع در جايى ممدوح است كه در مقابل عظمت خدا، حقارت خودمان را ابراز كنيم. اما اگر در مقابل دشمن خدا كرنش كرديم، چنين تواضعى مذموم خواهد بود.

بندگان خاص خداى رحمان از «لغو» نيز اجتناب مى كنند; كارى كه براى سعادت و كمال انسان نتيجه اى ندارد. آنان در برابر افراد لغوپيشه از حق شخصى خود گذشت مى كنند. اما همين افراد هنگام پايمال شدن حقوق الهى، سكوت نمى كنند و خود را در راه بندگى خدا فدا مى سازند.

كليدواژه ها: عبادالرحمان، عبوديت، تكبّر، تواضع، لغوگريزى، گذشت.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
115
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه