دوزخ

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تبيين مفهوم تجسم اعمال (دئنا) از منظر دين اسلام، زردشتي و مانوي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 63ـ74

نوع مقاله: ترويجي

پروانه تقي‌خاني/ دانشجوی دکتری ادیان ایران باستان دانشگاه اديان و مذاهب parmida2020khanii@gmail.com
دريافت: 12/05/1401                    پذيرش: 17/09/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
63

فرجام كودكان در آخرت

فرجام كودكان در آخرت

مصطفى عزيزى علويجه 1

چكيده

هر فرد مكلفى در روز رستاخيز از فرجامى نيك يا بد برخوردار است. بر اين اساس، اين پرسش مطرح مى‏شود كه سرنوشت كودكان و اطفالى كه پيش از بلوغ، شمع وجودشان خاموش مى‏گردد و از دنياى فانى رخت برمى‏بندند چه خواهد شد؟ آيا آنان در فردوس برين، جاودان مى‏گردند يا در دوزخ وارد مى‏شوند و يا در جايگاه ديگرى جاى خواهند گرفت؟

 هدف اين نوشتار، بازكاوى زواياى گوناگون فرجام كودكان در جهان آخرت است. در اين بازپژوهى، دو مطلب از يكديگر بازشناخته شده و هر كدام جداگانه مورد كاوش قرار گرفته‏اند: يكى. سرنوشت اطفال مؤمنان و ديگرى، عاقبت اطفال مشركان.

 رهاورد نهايى اين نوشتار، اثبات اين مدعاست كه همه كودكان اعم از كودكان افراد مؤمن يا كافر، از فرجامى نيك و سعادتمندانه بهره‏مند هستند؛ اگرچه اين نيك‏بختى داراى درجات و مراتب گوناگونى باشد.

 اين نوشتار براساس شيوه نقلى ـ عقلى پى‏ريزى شده است و پس از مطرح نمودن ادلّه نقلى، به تحليل و تبيين آنها پرداخته شده است.

كليدواژه‏ها: اطفال مؤمنان، اطفال مشركان، فطرت توحيدى، بهشت، دوزخ.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
144
شماره صفحه: 
61

اخلاق و عرفان اسلامى

اخلاق و عرفان اسلامى

استاد محمّدتقى مصباح

چكيده

از جمله ويژگى هاى عبادالرحمان اين است كه از عذاب آخرت بيمناكند. بدين روى، از پروردگارشان درخواست مى كنند كه آن را از ايشان دور گرداند; چراكه دوزخ بد اقامتگاهى است.

آنان اهل تعقّل و تفكرند و در نتيجه، اذعان مى كنند كه جهان آفرينش بى هدف و بيهوده آفريده نشده است. به همين دليل، معاد در نظر آنان ضرورت وجودى عالم خلقت است.

آنان ايمان دارند كه در جهان آخرت و معاد، خداوند پاداش همه اعمال نيك و بد را مى دهد، اگرچه به اندازه ذرّه اى باشد. از اين رو، در اين انديشه اند كه از عذاب آخرت ايمن باشند.

ترس از جمله مهم ترين عوامل بازدارنده است كه خداوند يكى از اوصاف پيامبرانش را «نذير» و هدف از ارسال آنها را «انذار» معرفى كرده است تا بدينوسيله، مردم از گناه سر باز زنند و رو به اصلاح روند.

انذار داراى مراتبى است كه هر مرتبه آن براى گروهى كارساز است. كمترين آن انذار از عذاب هاى دنيوى است كه براى افرادى كه از معارف والاى اسلامى بهره اى ندارند سودمند است. عقل دفع ضرر محتمل را مى پذيرد و بدان امر مى كند. بزرگان ما از بيم عذاب هاى الهى گريه مى كردند، با آنكه اهل گناه نبودند.

اين همه از آن روست كه عذاب هاى الهى عظيم هستند، هم از لحاظ شدت و هم از لحاظ مدت، به گونه اى كه هرگز با عذاب هاى دنيوى قابل مقايسه نيستند.

كليدواژه ها: عذاب، دوزخ، تعقّل، ترس، انذار، نذير، آبرو.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
116
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه